Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Schapen illegale thuisslachtingen

Door Yoleen Van Camp op 4 september 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Meneer de minister, in Nederland was recent commotie ontstaan over het doden van twee geslachte schapen door de dienst NVWA-dierenwelzijn. Waarover ging het: de NVWA (tegenhanger van het Belgische FAVV) was getipt over een illegale slacht tijdens het offerfeest. Zij trof vier schapen aan: 2 waren al gekeeld zonder verdoving; 2 waren nog in leven. De twee levende schapen werden in beslag genomen. Echter, in plaats van ze onder te brengen in een opvangplaats (en ze dus in leven te houden) werden ze gedood op bevel van het Nederlandse voedselagentschap.

Nu wij in de pers lazen dat ook in België schapen in beslag zijn genomen tijdens het offerfeest hebben wij volgende vragen.:

  1. Welke richtlijn dient het FAVV te volgen bij het in beslag nemen van schapen die worden aangetroffen tijdens een controle op illegale thuisslachtingen?
  2. Indien deze richtlijnen op papier staan (bijvoorbeeld een draaiboek): kunt u mij hier een afschrift van bezorgen?
  3. Komt een scenario zoals in Nederland ook bij ons voor? Waarom wel/niet?
  4. Wanneer het FAVV meent dat schapen in beslag moeten worden genomen, zoekt het FAVV dan een opvangplaats?
  5. Hoeveel schapen zijn er de voorbije 5 jaar bij dit soort controles in beslag genomen en wat is er met deze dieren dan gebeurd? Is het mogelijk dit op te splitsen per jaar en per gewest?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is