Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Schapen illegale thuisslachtingen

Meneer de minister, in Nederland was recent commotie ontstaan over het doden van twee geslachte schapen door de dienst NVWA-dierenwelzijn. Waarover ging het: de NVWA (tegenhanger van het Belgische …

Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Traces-certificaten

Meneer de minister, TRACES is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van de levende dieren, de dierlijke producten, de dierlijke bijproducten, de levensmiddelen, …

Aantal thuisslachtingen met drie kwart gedaald

Het aantal dieren dat thuis wordt geslacht door particulieren, is op vijf jaar tijd met drie kwart gedaald: van 19.135 dieren in 2012 tot 5627 in 2016. Het gaat vooral om schapen en varkens, en in …