Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Antibiotica bij gezonde dieren

Meneer de minister, Het WHO stelt in haar recentste richtlijnen dat antibiotica bij gezonde dieren zou moeten stoppen, iets wat we al wel langer weten. Heeft u kennisgenomen van deze …

Schriftelijke vraag aan minister Ducarme: SanitelMed

Meneer de minister, de dierenartsen dienen in SanitelMed het gebruik van antibiotica in te voeren, hetgeen door de veehouders bevestigd moet worden. Kunt u een inzicht bieden in de data in SanitelMed …

Mondelinge vraag aan minister De Block: Assistentiehonden en toegang tot ziekenhuizen

Mevrouw de minister, assistentiehonden worden vandaag jammer genoeg nog vaak standaard geweigerd tot het ganse ziekenhuis, terwijl ze volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken (zie mijn …