Interview HAH blad Vosselaar

Door Yoleen Van Camp op 7 oktober 2014, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Jeugd, Lokaal werk, NMBS, Volksgezondheid

Op 23 mei verdedigde Yoleen Van Camp haar doctoraat in de medische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en twee dagen later werd ze als N-VA-kamerlid verkozen. Yoleen is er 26 en woont in Lichtaart (Kasterlee). Ze heeft een hart voor dieren – met haar hondje loopt ze vaak een 10-tal kilometer – en een passie voor talen. Naast onze landstalen spreekt ze vloeiend Spaans en volgt ze het vijfde jaar Russisch. Vlaamse gebarentaal volgde Yoleen twee jaar lang.

Omdat Yoleen al  van jongs af door de actualiteit geboeid was, twijfelde ze geen seconde om in 2012 voor de eerste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee op te komen. Sindsdien zetelt ze als gemeenteraadslid, onderfractievoorzitter en voorzitter van de raadscommissie algemeen beleid, veiligheid, mobiliteit en personeel.

Wat Yoleen beoogt ?

Ze wil haar bagage inzetten voor onze gezondheidszorg en bijdragen aan een beleid met meer aandacht voor preventie, een betere verloning van het zorgpersoneel en een eerlijker en transparanter beleid.

Hoewel het door de recente staatshervormingen een Vlaamse materie is geworden, zit dierenwelzijn in verschillende dossiers en thema's verweven en zal Yoleen er als dierenvriend steeds over waken dat er meer aandacht wordt besteed aan het welzijn van dieren.

Als 26-jarige, net afgestudeerd en enthousiast lid van Jong N-VA, geeft onze Kastelse volksvertegenwoordiger ook een stem aan onze jongerengeneratie, die in de politiek moet gehoord worden.

“Jongeren zijn de toekomst en moeten de lasten van morgen dragen. Zij verdienen dus een vertegenwoordiging op alle politieke niveaus. Maar bovendien wil ik het vertrouwen van de mensen in de politiek herstellen. De politiek is er voor de mensen en niet omgekeerd. Ik engageer me  voor een eerlijke politiek, in het belang van onze burgers en samenleving.”

Yoleen, wat wordt je inzet voor onze regio?

“Als Kempense zal ik me voor de belangen van onze regio inzetten en onder andere de mobiliteitskwesties mee onder de aandacht brengen: de hiaten in het treinnetwerk en de fileproblematiek van en naar de grootsteden.

De Kempen is één van de meest geïndustrialiseerde streken van ons land en het programma van de N-VA dat werkers, spaarders en ondernemers ondersteunt, is extra belangrijk voor onze regio. Denk bijvoorbeeld aan werk maken van een loonlastenverlaging.

Een verhoogde inzet op eerstelijnszorg en de verankering van het zogenaamde “psy 107” project, waarbij geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk thuis, in de vertrouwde omgeving, verleend wordt. Dat is voor de Kempen specifiek van belang, omdat er in onze regio een nijpend tekort is aan huisartsen en bedden in de geestelijke gezondheidszorg.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is