Mondelinge vraag aan Maggie De Block: CVS

Door Yoleen Van Camp op 15 februari 2016, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Ik verneem van op het terrein dat de terugbetaling (van de kinesitherapeut) in het kader van CVS-behandeling stopgezet wordt.

  1. Wat verandert er precies voor de behandeling van CVS-patiënten?
  2. Kan deze wijziging met terugwerkende kracht toegepast worden; dus kunnen patiënten voor reeds afgehandelde sessies plots een lagere of geen terugebetaling meer krijgen? Of geldt de wijziging alleen voor toekomstige behandelingen en/of patiënten?
  3. Als de conventie met het enige centrum dat erop intekende, met name in Leuven, opgezegd wordt, welk alternatief wordt er dan precies voorzien? Wanneer treedt dat in gang?
  4. Wat moeten patiënten met CVS klachten die al behandelingen gestart waren ondertussen doen?

Maggie De Block: In antwoord op uw vraag, kan ik alvast stellen dat de terugbetaling van de monodisciplinaire kinesitherapiebehandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) niet wordt stopgezet, er is wel een belangrijke wijziging voorbereid.
De Technische raad voor kinesitherapie heeft immers een voorstel uitgewerkt dat de terugbetalingsmodaliteiten van de kinesitherapiezittingen in de behandeling van CVS-patiënten wijzigt. Dat voorstel heeft dit voorjaar de verschillende organen binnen het RIZIV doorlopen. Het ontwerp-KB ligt momenteel voor akkoord bij de Minister van Begroting. Het ontwerp heeft als datum van inwerkingtreding 1 januari 2017.

Het voorstel omvat de invoering van een specifieke gedeeltelijk terugbetaalde kinesitherapiezitting rond CVS van 45 minuten die per patiënt maximaal 18 keer kan worden geattesteerd over een periode van 1 jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking. Dit komt in plaats van een hernieuwbare behandeling in de "Fb"-lijst van 60 zittingen per kalenderjaar van gemiddeld 20 of 30 minuten, terugbetaald aan het hoogste tarief, zoals momenteel het geval is. Na die periode van 1 jaar mag die specifieke verstrekking niet meer worden geattesteerd. Dit sluit uiteraard de CVS-patiënt niet uit van terugbetaalde kinesitherapiebehandelingen voor andere pathologische situaties.

Die wijziging in de nomenclatuur van de kinesitherapeutische verstrekkingen met betrekking tot de patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom lijden, is het gevolg van de verdwijning van de referentiecentra voor CVS en zijn bedoeld om preciezer in te spelen op de specifieke behoeften van die patiënten. De vermindering van het aantal kinesitherapiezittingen tegen het beste terugbetalingstarief en de verhoging van de globale gemiddelde duur van de zittingen zijn gerechtvaardigd gelet op de recentste internationale aanbevelingen inzake goede praktijkvoering. Die maatregel is bovendien uitgewerkt in overleg en in overeenstemming met de meningen van verschillende nationale en internationale experts.

Een invoering met terugwerkende kracht is niet beslist. De maatregel is gepland vanaf 1 januari 2017. Gelet op de vooruitgang van het dossier zal die maatregel normaliter ruim voor die datum verschijnen in Belgisch Staatsblad, zodanig dat de patiënten en kinesitherapeuten tijdig de informatie hierover zullen krijgen bijv.via de website van het RIZIV. De nieuwe specifieke verstrekking is toegankelijk voor huidige en toekomstige patiënten.

Deze nieuwe regeling verwijst niet naar gespecialiseerde centra die een overeenkomst hebben met het RIZIV, dus een eventuele opzegging van die overeenkomst met het Leuvense centrum heeft geen invloed op de terugbetalingsmodaliteiten van de monodisciplinaire kinesitherapiebehandeling.
De patiënten met CVS-klachten die al behandelingen zijn gestart kunnen de behandeling voortzetten. De monodisciplinaire kinesitherapiezittingen voor een CVS-behandeling zijn immers nog steeds vergoed, uiteraard indien de geldende terugbetalingsvoorwaarden zijn vervuld. Ook in de toekomst blijft een vergoeding vanuit de verzekering voor geneeskundige verzorging bestaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is