Mondelinge vraag aan Maggie De Block: Identificatiechips bij honden

Door Yoleen Van Camp op 20 februari 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Het KB van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden regelt in het algemeen de verplichte identificatie en registratie van honden in België (thans gewestmaterie) en in het bijzonder de voorwaarden voor de identificatiemethodes. Art. 7 §1 van voormeld KB stelt zeer duidelijk – net zoals dat voor paarden reeds het geval was – dat de identificatie van honden gebeurt door het inbrengen van een steriele microchip die beantwoordt aan de ISO-normen 11784 :1996 (E) en 11785 :1996 (E) (datum inwerkingtreding: 29 december 2014). Ook een micro-identificatiechip voor honden moet dus als een medisch hulpmiddel of steriel implantaat worden beschouwd waarop de regelgeving inzake geneesmiddelen van toepassing is. Derhalve dienen firma's over een vergunning te beschikken voor de invoer, uitvoer, fabricage en distributie van microchips.

De firma BELCAM.ID (met ondernemingsnummer 0479.105.269, maatschappelijke zetel Louis Schmidtlaan 119, 1040 Etterbeek, zaakvoerder Léonard Monami met vestigingseenheid 2.132.425.135, adres 59, rue Joseph Wauters, 4683 Oupeye) blijkt bij het FAGG niet over een vergunning te beschikken voor de invoer, uitvoer, fabricage en distributie van steriele elektronische identificatiechips bij honden, terwijl deze firma nog wel actief zou zijn hiermee. Deze info werd bevestigd door de inspectiedienst van de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid en het FAGG (op 13.01.2015). Nà 29 december 2014 zijn nog steeds honden in Vlaanderen geïdentificeerd en geregistreerd met microchips beginnende met de ISO ‘Manufacturer’ code 947 (op naam van BELCAM.ID).

In de zomer van 2012 nam het FAVV uit voorzorg al 30 000 chips in beslag bij de vernoemde firma en de firma is actief op de internationale markt. Er werden toen al parlementaire vragen ingediend door mevrouw Almaci en meneer Schiltz, waarbij het antwoord was dat er niet werd opgetreden aangezien de chips niet steriel moesten zijn. De huidige wetgeving stelt wel dat de chips, ook voor honden, steriel dienen te zijn.

Mijn vragen

  1. Zal het FAGG nu optreden in deze zaak? Wanneer? Zal u hier opdracht voor geven?
  2. Wat was de eindbeslissing in het dossier van de door het FAVV in beslag genomen microchips bij Belcam ID in 2012, waar aan het FAGG werd gevraagd om ter zake een standpunt in te nemen?

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is