Mondelinge vraag aan Maggie De Block: Terugbetaling HIV-remmers i.k.v. accidentele blootstelling

Door Yoleen Van Camp op 17 november 2015, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, mensen die in het kader van hun werksituatie accidenteel in aanraking komen met het risico op HIV-transmissie (bijvoorbeeld prikaccidenten bij verpleegkundigen) worden vaak Post Exposure Profylaxis voorgeschreven (HIV-remmers) en terugbetaald, waardoor het risico op transmissie enorm daalt. Deze worden doorgaans via de arbeidsongevallenverzekering vergoed. In gevallen van potentiële besmetting buiten de werkplek, bijvoorbeeld t.g.v. verkrachting, of in andere gevallen waarbij verzekeringen niet tussenkomen is er een bijzondere terugbetaling voorzien, mits de HIV-remmers door erkende referentiecentra worden toegediend (met name in Vlaanderen betreft het Antwerpen, Gent, Brugge of Leuven). In het verleden werd hier telkens het KB van 9 juni 2009 voor verlengd, met een budget eraan gekoppeld. Echter, vanaf 2013 zijn er geen KB’s meer in dit kader gepubliceerd. Enkele jaren geleden werd dit herzien en zou er niet langer jaarlijks een KB met een maximumbudget uitgeschreven worden, maar zou er een structurele financiering voorzien worden. Deze structurele financiering is echter nog geen feit. Echter, door het uitblijven van de publicatie van het KB konden de AIDS-Referentiecentra voor het werkjaar 2013, 2014 en 2015 nog geen financiële vergoeding ontvangen voor het uitreiken van deze medicatie en lopen de onkostenverrekeningen voor de ziekenhuizen hoog op. 

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Is het de bedoeling om toch opnieuw met een jaarlijks KB met maximumenveloppe te werken, of, is er een KB in de maak dat een structurele oplossing voor deze maatschappelijke problematiek kan bieden? 
  2. Hoe zal met terugwerkende kracht de financiering gebeuren voor de werkjaren 2013 t.e.m. 2015? Wat met de aankomende jaren? Hoe ziet u de financiering van actie 33 van het HIV-plan 2014-2019?
  3. Zal er een structurele financiering komen voor dit project, zo ja, wat is hiervan de enveloppe?

Maggie De Block: Het koninklijk besluit over de terugbetaling van de profylactische behandeling in geval van niet-professionele blootstelling werd gepubliceerd op 29 december 2015. Het koninklijk besluit voorziet in een structurele financiering van de profylactische behandelingen die worden verleend door de hiv/aids-referentiecentra, erkend door het RIZIV. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Mevrouw Van Camp, u had daar expliciet naar gevraagd. Welnu, het gaat om een maatregel met terugwerkende kracht. Het budget is beschikbaar bij het RIZIV om dus ook die facturen vanaf 1 januari 2013 te betalen. De overeenkomsten bevatten ook facturatiemodaliteiten voor de centra voor de volgende jaren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is