Mondelinge vraag aan minister Bellot: Lijn Turnhout-Binche

Door Yoleen Van Camp op 13 november 2018, over deze onderwerpen: Lokaal werk, NMBS

Meneer de minister, de problemen rond de lijn Turnhout-Binche zijn u genoeg gekend. Dramatische stiptheidscijfers, een hoop afgeschafte treinen, … Het is omwille van die reden dat de lijn sinds een tijdje is opgenomen in het B-Rech comité en dat vorig jaar door de NMBS, tijdens de roadshow over het nieuwe vervoersplan, de lijn als “hopeloos” werd omschreven.

Vandaar volgende vragen aan u:

  1. Wat is de laatste stand van zaken omtrent deze lijn? De laatste stiptheidscijfers die ik van u gekregen hebben, toonden in elk geval geen enkele verbetering.
  2. Het grootste probleem van deze lijn is het stuk tussen Brussel en Binche. NMBS gaf al aan dat zij deze lijn bij het volgende vervoersplan willen hervormen en niet langer naar Binche zouden sturen. Is Turnhout-Geraardsbergen in dat geval een optie? In Geraardsbergen is in elk geval voldoende ruimte beschikbaar om de treinen te keren en te parkeren in de bundelsporen.

Minister François Bellot: Mevrouw Van Camp, het spreekt voor zich dat de huidige stiptheid op deze lijn te wensen overlaat. Zowel de NMBS als infrastructuurbeheerder Infrabel laten mij weten dat ze hun uiterste best doen om de huidige negatieve trend om te keren, teneinde de verwachtingen van de reizigers te kunnen inlossen. In bijlage bezorg ik u de recentste stiptheidscijfers, van oktober 2018, richting Turnhout en richting Binche.

In het huidige vervoersplan 2017-2020 is een relatie IC 11 tussen Binche en Turnhout opgenomen. Volgens de NMBS kan de mogelijke splitsing van deze relatie herbekeken worden tijdens de voorbereiding van de toekomstige vervoersplannen.

De NMBS is van mening dat de mogelijkheid met betrekking tot het parkeren in de bundelsporen, zoals in Geraardsbergen, niet kan worden bestudeerd voor een geïsoleerde relatie maar moet worden geïntegreerd in het kader van de studie van een globaal vervoersplan, waarin alle andere relaties bekend zijn.

Het splitsen van een structurele relatie, zoals de IC 11, kan gevolgen hebben voor de andere lijnen van het netwerk.

De relatie Geraardsbergen-Edingen-Schaarbeek behoort tot het Brussels S-netwerk en wordt gereden met Desiromaterieel, in tegenstelling tot de huidige IC 11-relatie Brussel-Turnhout, die op bepaalde tijdstippen meer capaciteit met dubbeldektreinen nodig heeft. Daarenboven bevindt er zich op lijn 123 Geraardsbergen-Edingen een baanvak met enkel spoor, met name de tunnel van Overboelare, wat een belangrijke belemmering is bij de opstelling van een vervoersplan. De dienstregeling moet immers zodanig ontworpen worden dat er overeenstemming is met het enkel spoor tussen Herentals en Turnhout, alsook geïntegreerd worden in het overige treinverkeer, met name tussen Halle en Mechelen, waar de vraag naar capaciteit zeer hoog is. De NMBS voegt eraan toe dat die verschillende elementen slechts een deel uitmaken van de elementen die in rekening moeten worden genomen bij belangrijke wijzigingen aan het vervoersplan, waardoor de NMBS er momenteel niet toe in staat is om verder te gaan met de toekomstige oprichting van een relatie tussen Geraardsbergen en Turnhout in het kader van een toekomstig vervoersplan.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben al heel blij dat u het probleem erkent. Ik herinner me namelijk nog het moment waarop wij die problematiek voor het eerst hebben aangekaart, toen aangekondigd werd dat de verbinding Turnhout-Brussel op Binche zou worden aangeschakeld. Wij hebben er toen voor gewaarschuwd dat dit voor de stiptheid rampzalig zou zijn. Ik ben in het bezit van brieven waarin staat dat wij het ons alleen maar inbeelden en dat het allemaal wel in orde zou komen. Welnu, de cijfers, die om en bij de 60 % liggen, en het aantal afgeschafte treinen, nu al meer dan honderd, wijzen het tegendeel uit. Ik ben blij dat u dat ook erkent en in een oplossing wil voorzien.

Een oplossing hoeft voor mij niet noodzakelijk uit een aansluiting met de lijn naar Geraardsbergen te zijn. In het verleden heb ik nog andere voorstellen geformuleerd, bijvoorbeeld over Halle. De doelstelling is, als de connectie naar Binche afgeschaft wordt, dat wij eindelijk terug stipte treinen hebben.

Daar wil ik nog aan toevoegen dat de Kempen een half miljoen inwoners telt. Die lijn is voor de Kempen de enige verbinding naar Brussel, een verbinding die overigens maar eenmaal per uur voorzien is. Voor ons is het dus echt wel heel belangrijk dat die trein stipt rijdt, zodat alle mensen die in de hoofdstad werken – dat zijn er best veel – daar ook geraken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is