Mondelinge vraag aan minister Bellot: Ondertunneling Herentalse spooroverwegen

Door Yoleen Van Camp op 13 november 2018, over deze onderwerpen: Lokaal werk, NMBS

Meneer de minister, vorig jaar startte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de studies opnieuw op over de ondertunneling van een aantal spooroverwegen in Herentals, zoals die aan de Belgiëlaan en aan de Poederleeseweg. Het is een dossier waar men in de Kempen, zoals u weet, al decennia op aan het wachten is.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Wat is de laatste stand van zaken omtrent deze heropgestarte studies?
  2. Zullen deze ondertunnelingen mee opgenomen worden in het volgende meerjareninvesteringsplan van Infrabel?

Minister François Bellot: Mevrouw Van Camp, uit de informatie die Infrabel bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft ingewonnen, blijkt dat het AWV momenteel samen met de verschillende betrokken partners de vervanging van deze overweg door een waardig mobiliteitsalternatief aan het bekijken is.

Infrabel heeft eveneens vernomen dat een bijkomende studieopdracht zou worden uitgeschreven om een aantal varianten te onderzoeken. Op vraag verleent Infrabel uiteraard volledige medewerking.

Dit project zal moeten worden bediscussieerd tijdens de onderhandelingen over het volgende meerjareninvesteringsplan van Infrabel, rekening houdend met de beschikbare budgettaire enveloppe.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is