Mondelinge vraag aan minister Bellot: Treinkaart verhoogde tegemoetkoming

Door Yoleen Van Camp op 13 november 2018, over deze onderwerpen: NMBS

Meneer de minister, sinds geruime tijd is het mogelijk om treinkaarten online te bestellen. Daartoe hoeft het ticket niet meer afgedrukt te worden, maar kan dit op de ID-chip zodat de treinbegeleider enkel de identiteitskaart hoeft in te lezen.

Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is het zo dat zij hiervoor een aparte kaart moeten aanvragen.

  1. Waarom kunnen deze gegevens niet ook op de ID-chip geplaatst worden, zodat daar geen aparte kaart voor uitgereikt hoeft te worden?

Minister François Bellot: Juffrouw Van Camp, de NMBS laat mij weten dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een biljet verhoogde tegemoetkoming en de kortingskaart verhoogde tegemoetkoming die aantoont dat men recht heeft op een korting bij de aankoop van het biljet. De klant kan nu al een biljet verhoogde tegemoetkoming aankopen en op zijn eID plaatsen. Daarvoor heeft hij zijn kaart verhoogde tegemoetkoming niet nodig. De NMBS merkt op dat, als een klant een dergelijk biljet combineert met de TEC, hij het biljet kan aankopen aan de automaten of aan de loketten. Wordt er gecombineerd met de MIVB, dan kan het biljet enkel worden aangekocht aan de loketten.

De kortingskaart verhoogde tegemoetkoming is een papieren kaart die uitgegeven wordt door de NMBS. De klant moet ze voorleggen in geval van controle, net zoals dat het geval is voor de kaart voor grote gezinnen. Die kaart toont aan dat men recht heeft op de toegekende korting.

De sociale persoonsgegevens van een klant kunnen momenteel al worden gelezen aan het loket met een eID-kaartlezer. Wanneer een klant een kaart verhoogde tegemoetkoming wenst, kan hij zich gewoon met zijn identiteitskaart aanbieden aan het loket. Het verkooppersoneel controleert of de klant over het statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming beschikt door zich met de identiteitskaart van de klant te verbinden met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (betalende elektronische bevraging via het Rijksregister). Momenteel wordt het RVT-statuut aan het loket toegekend voor een periode van een of vijf jaar voor personen van 65 jaar of ouder. De papieren kortingskaart en de validatie voor een of vijf jaar worden afgedrukt.

In uw vraag haalt u de mogelijkheid aan om het recht op RVT-statuut op de eID-kaart te zetten, met de bedoeling de huidige RVT-kaart te kunnen afschaffen. De NMBS meldt mij dat dit momenteel niet mogelijk is, aangezien de NMBS niet naar de eID-kaart kan schrijven.

De NMBS is dus niet van plan om op korte termijn de fysieke RVT-kaarten af te schaffen ten gunste van de elektronische identiteitskaart.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is