Mondelinge vraag aan minister Bellot: Vertraging oplevering M7 - gevolgen voor de Kempen

Door Yoleen Van Camp op 6 juli 2020, over deze onderwerpen: NMBS

De oplevering van het merendeel van de M7-treinen heeft weer maar eens vertraging opgelopen. De NMBS was van plan om dit jaar al 113 M7-treinen te gebruiken. Uiteindelijk zullen het er maar 47 zijn. Door de social distancing-regels is er namelijk een lagere productiecapaciteit en worden er minder treinen gebouwd. Hierdoor zullen nu de M4 treinen langer blijven rijden.

Dit is ook van belang voor de Kempen, want door de uitrol van de M7’s zouden er in 2021 meer M6-stellen op het Kempense spoornet komen.

Mijn vragen aan u:

  1. Gaat de vertraagde oplevering van de M7 stellen invloed hebben op het rollend materieel voor de Kempen volgend jaar, en dan voornamelijk de extra M6 stellen die tussen de Kempen en Brussel zouden gaan sporen?
  2. Zullen er op termijn ook M7’s op het Kempense spoornet komen? Indien zo, wanneer en op welke trajecten?

Minister François Bellot: Dames en heren, zoals geweten werden er maandenlang testen uitgevoerd met de M7-stellen. Tijdens het laatste semester van 2019 vonden rijtesten zonder passagiers plaats. Daarna volgden in januari en februari 2020 testen in reële omstandigheden op commerciële relaties tijdens de spitsuren, met talrijke op- en afstappende passagiers over het hele traject. Die testperiode bracht zekerheid over de goede werking van alle technische bestanddelen tot in de details, gaande van de verlichting over de airconditioning tot het openen van de deuren en een goed verloop van de in- en uitstapstromen van de reizigers aan elke halte.

Aan leverancier Bombardier werden de laatste kleine details meegedeeld die nog moeten beslecht of desnoods verholpen worden. Gelet op de werkonderbrekingen tussen maart en mei als gevolg van de sanitiaire crisis wordt dit momenteel nog gefinaliseerd.

Voorts heeft de CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, tijdens de hoorzitting van de comissie van 8 juli 2020 gewezen op de gevolgen van de sanitaire crisis voor de productietermijnen van de door de NMBS bestelde M7-stellen. Een deel van de activiteiten van de leveranciers Bombardier- Alstom moest worden stilgelegd vanaf 15 maart 2020. Een aantal ervan werd half mei hervat, maar de productieketen moet opnieuw georganiseerd worden. Een terugkeer naar de normale toestand wordt verwacht tegen eind augustus.

Concreet zullen de vertragingen voor gevolg hebben dat de treinbouwer dit jaar 48 van de oorspronkelijke 113 geplande rijtuigen zal leveren en dat met de levering van de motorstellen zal worden gestart deels in december 2020 en deels in maart 2021.

Voor de 445 bestelde M7-rijtuigen zullen dus een 50-tal nog in 2020 op het spoor worden ingezet en zullen de overige rijtuigen dan geleidelijk aan worden uitgerold over de twee volgende jaren.

Zoals de NMBS u al liet weten en zoals u zelf ook aangaf zullen de M4-rijtuigen uit dienst worden genomen. De planning is inderdaad afhankelijk van de instroom van het nieuwe dubbel­dekmaterieel M7. De inzet van dit materieel zal ouder materieel vrijmaken dat dan elders kan worden ingezet. Volgens de huidige planning zou de herschikking van de materieelinzet in de periode 2021-2022 kunnen gebeuren.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, u hebt zeer goed voorspeld dat wij in de Kempen zeer teleurgesteld reageren op dit nieuws. Wij Kempenaren betalen evenzeer belastingen, maar wij hebben het gevoel dat de return voor die belastingen absoluut niet terugvloeit op het vlak van spoorinvesteringen en spoorwegmaterieel naar onze Kempen. Dat is echt niet langer te tolereren.

Ter gelegenheid van een vorige vraag heb ik ook al gewezen op de onleefbare toestanden die wij meemaken met de gerenoveerde varkensneuzen, en voor de negatieve effecten ervan, wegens het niet werken met airco, hebben wij u ook al gewaarschuwd. Ik heb u toen gevraagd naar tussentijdse oplossingen. U bent daar niet op ingegaan.

Ook vandaag gaat u daar niet op in en zegt u gewoon: Kempen, modder verder maar aan met die rommel aan treinmaterieel. Ik vind dit echt een zeer triestige houding, een minister onwaardig. U bent weliswaar minister in lopende zaken. Laten wij dus hopen dat daar snel een einde aan komt en dat er een nieuwe minister kan komen die wel aandacht heeft voor alle regio's, en zeker voor een regio als de Kempen, die met een half miljoen inwoners toch recht heeft op beter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is