Mondelinge vraag aan minister Verlinden: Belgische staat veroordeeld voor sluiting hondenkapsalons

Door Yoleen Van Camp op 17 maart 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Op 10 maart is de Belgische staat veroordeeld door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel omwille van het feit dat de hondenkapsalons tijdens de tweede golf gesloten werden. Ondertussen zijn deze terug open, maar de rechter oordeelde dat zij inderdaad nooit dicht hadden gemogen.

Mijn vragen aan u:

  1. Heeft u als bevoegd minister hier kennis van genomen? Wat is uw reactie hier op?
  2. Waarom werd in eerste instantie de foute beslissing genomen om hen toch te laten sluiten en hoe is dat kunnen gebeuren?
  3. Waarom werd deze foutieve beslissing niet bijgestuurd? Want het was toch al snel duidelijk dat de bal hier misgeslagen werd?
  4. Hoe kan en zal zoiets in de toekomst vermeden worden?
  5. Hoe zullen hondenkappers vergoed/gecompenseerd gaan worden voor de verliezen?
  6. Heeft de Belgische staat de kosten van het geding, als de partij die in het ongelijk is gesteld, ondertussen betaald?

Minister Annelies Verlinden: Mijnheer de voorzitter, de hondenkapsalons hebben ook al vaak mijn nieuwsgierigheid gewekt.

Ik kan in elk geval bevestigen dat een procedure in kortgeding werd ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 25 november 2020. De verzoekende partijen hebben gevraagd om in de FAQ, in de uitleg bij het MB, duidelijk op te nemen dat dierenkapsalons, waaronder hondenkapsalons en trimmers, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, zouden mogen openen.

Als gevolg van de epidemiologische situatie op dat moment werd op een bepaald ogenblik de regelgeving in het MB aangepast, middels het MB van 28 november 2020, na het indienen van dat verzoekschrift in kortgeding. De voorzitter heeft vervolgens geoordeeld, bij een beschikking van 10 maart, dat de vraag van die hondenkapsalons zonder voorwerp was geworden.

Ik kan u meedelen dat ook vandaag de hondenkapsalons nog open zijn.

In de beschikking van 10 maart heeft de voorzitter in geen geval gezegd dat de sluiting van de hondenkapsalons met het eerdere MB niet correct was of niet had mogen plaatsvinden, rekening houdend met de situatie toen. Er is dus ook nergens gezegd dat er een foutieve maatregel was genomen.

Bijgevolg is een bijkomende compensatie, naast de algemene steunmaatregelen voor sectoren die verplicht werden om hun deuren te sluiten, niet aan de orde. Dat is ook niet mijn bevoegdheid.

De voorzitter heeft zich in de beschikking van 10 maart alleen uitgesproken over de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding, zoals altijd gebeurt in dergelijke situaties.

Wanneer mijn diensten een verzoek tot betaling zullen ontvangen, zal daarvoor spoedig het nodige worden gedaan.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik vind toch dat u er vrij licht overgaat. Er wordt wat lacherig over gedaan, maar het is wel een belangrijke sector op het vlak van dierenwelzijn. U zegt dat u snel hebt bijgestuurd, dat het wel de bedoeling was om dat op te nemen, maar dat het niet is gebeurd.

Voor ons is de sluiting van de hondenkapsalons wel een belangrijke problematiek, die gebeurde zonder dat het op feiten was gebaseerd. Wij betreuren dat dit niet sneller werd bijgestuurd, dat er geen lessen uit worden getrokken en dat ook niet met de sector wordt bekeken of compensaties mogelijk zijn. Dat is onze mening.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is