Mondelinge vraag aan minister Clarinval: Corona - nertsen geven corona door op mens

Door Yoleen Van Camp op 6 november 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Volksgezondheid

Alle 17 miljoen nertsen in Deense kwekerijen moeten worden gedood, zo communiceerde premier Mette Frederiksen. Onder de pelsdieren is namelijk een variant van het SARS-Cov-2-virus aangetroffen en minstens twaalf personen zijn daarmee besmet geraakt. De beschermende antistoffen van patiënten die reeds besmet waren met het coronavirus zouden bovendien zwak reageren op het gemuteerde virus. Het risico bestaat dat het effect van een toekomstig vaccin verzwakt, of in het slechtste geval zelfs ondermijnd wordt.

Mijn vragen aan u zijn:

  1. Hoeveel nertsenkwekerijen zijn er sinds maart in dit land getest?
    1. Welke kwekerijen zijn exact getest en wanneer?
    2. Waren per positieve gevallen? Indien zo, waar, wanneer en hoeveel?
    3. Werden werknemers en dieren getest?
  2. Wat is het plan van aanpak voor als er ergens Covid wordt vastgesteld in een nertsenkwekerij?
  3. Waarom niet kiezen voor een versnelde aanpak en dus een definitieve sluiting van de nertsenkwekerijen?

Minister David Clarinval: Mevrouw de voorzitster, mevrouw Van Camp, wat uw eerste vraag betreft, het FAVV heeft de acht actieve nertsenbedrijven in ons land, alle gelegen in Vlaanderen, opgevolgd in de periode van september tot december 2020. In december hebben die bedrijven aan het FAVV gemeld dat zij geen dieren meer houden. Ik kan u op dit ogenblik niet aangeven of die stopzetting tijdelijk is dan wel of de bedrijven in de toekomst opnieuw nertsen zullen houden. Zoals u ongetwijfeld weet, verbiedt Vlaanderen, dat bevoegd is voor deze materie, sowieso de nertsenhouderij vanaf december 2023.

In antwoord op uw tweede vraag, er zijn in ons land geen besmettingen met het SARS-CoV-2-virus vastgesteld bij nertsen.

Tot slot, wat betreft het aantal controles, het FAVV heeft de acht actieve nertsenbedrijven wekelijks opgevolgd. Daarbij werden in totaal ongeveer 900 dieren getest en negatief bevonden op het SARS-CoV-2-virus.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, er is mij iets niet helemaal duidelijk. Aan de ene kant zegt u dat er 900 dieren zijn getest en negatief bevonden, en aan de andere kant zegt u dat er tijdelijk geen dieren meer worden gehouden. Heb ik dat verkeerd begrepen? Wegens covid hebben de nertsenhouderijen vrijwillig tijdelijk hun werkzaamheden opgeschort, maar welke dieren zijn dan precies getest en negatief bevonden?

 

David Clarinval, ministre: Madame, les animaux qui ont été testés sont ceux qui étaient présents. Ils ont été vendus et tués selon les procédures. Mais il n'y a pas de nouvel élevage. Autrement dit, les animaux vivants ont été testés et, une fois vendus, aucun autre vison n'a été racheté pour en faire l'élevage.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, dat is duidelijk. Voor mij is dat nieuwe informatie. In het verleden, toen er nog dieren werden gehouden, werd er dus correct getest en werden de dieren negatief bevonden. Nu is het kweken van de dieren gestopt, wat mij veel plezier doet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is