Mondelinge vraag aan minister Clarinval: Diervriendelijke bestrijding van ratten

Door Yoleen Van Camp op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

In Amerika zijn er diervriendelijke producten, zoals ContraPest van Senestech, op de markt die dienen voor de bestrijding van ratten. De producten werken als anti conceptiemiddel, net zoals we dat in ons land ook al kennen voor de bestrijding van duiven in stadscentra. Onder andere mijn eigen stad, Herentals, maakt daar trouwens gebruik van.

Helaas is er in Europa nog geen goedkeuring om dit soort van product te gebruiken. Hierdoor blijven we voor de bestrijding van ratten afhankelijk van gif (dat ook per ongeluk door andere dieren kan geconsumeerd worden) of vallen waarbij men ratten laat verdrinken.

Mijn vragen aan u:

  1. Waarom heeft Europa dit soort van product nog niet goedgekeurd?
  2. Zal u er bij Europa voor pleiten om anticonceptie producten voor knaagdieren goed te keuren, zodat we ook in Europa en in dit land op een diervriendelijke manier ratten kunnen bestrijden?

Minister Zakia Khattabi: Mevrouw Van Camp, diergeneesmiddelen, zoals het product waarnaar u verwijst, worden beheerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en vallen dus onder de bevoegdheid van mijn collega-minister Vandenbroucke, bevoegd voor Volksgezondheid.

Er zijn ook nadelen verbonden aan deze methode. Anticonceptieproducten zijn endocrienverstoorders en moeten niet in het milieu verspreid worden. Via de riolering dreigen ze in de voedselketen terecht te komen. Ik zou Europa dus op wetenschappelijke basis laten beslissen.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal uw collega Vandenbroucke hierover zeker bevragen.

Ik ben het met u eens dat dit goed moet worden onderzocht. Ik verwees in mijn vraag naar de duiven en de sterilisatiekorrel. Die R12-middelen zijn gebruikt en er is geen negatief effect gevonden verderop in de dierenketen. Dat is dus een heel goede oplossing. Ik hoop dat de resultaten zullen uitwijzen dat dit voor ratten ook het geval is. Dan zouden we die op een veel diervriendelijkere en efficiëntere manier kunnen bestrijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is