Mondelinge vraag aan minister De Block: 50 euro bij verlaten gesloten centra

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht om de "geloste" uitgeprocedeerde/uitgewezen asielzoeker / illegale crimineel die zijn straf uitzat maar niet teruggewezen kan worden 50 euro cash mee te geven, naar ik begreep om de eerste dagen rond te komen en/of voor vervoer of voor wat dan ook.

Mijn vragen aan u:

  1. Is het niet vreemd om iemand die illegaal op ons grondgebied is, 50 euro te geven voor vervoer. Naar waar moet deze persoon dan vervoer nemen, aangezien hij/zij hier illegaal is?
  2. Staat u er voor open om dit bedrag van 50 euro te schrappen?

Minister Maggie De Block: Het verhaal dat u aanhaalt, klopt eigenlijk niet. Wij denken dat u het een beetje verkeerd begrepen hebt. Als iemand binnenkomt in een gesloten centrum wordt nagegaan of hij of zij geld heeft. Er wordt dan een waarborg van 50 euro ingehouden. Als men niets heeft, kan er niets ingehouden worden. Het spreekt voor zich dat de persoon in kwestie het geld terugkrijgt, zowel bij verwijdering als bij een vrijlating, als hij die 50 euro waarborg heeft gegeven. Hij krijgt dan namelijk zijn eigen geld terug.

Wat ze afgegeven hebben, krijgen ze terug. Als ze niets geven, krijgen ze niets. Ze krijgen de 50 euro terug die ze als waarborg uit hun eigen middelen hebben gegeven. Als ze geen euro bij zich hebben, krijgen ze ook niets als ze terugkeren.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Uw antwoord is heel duidelijk. De informatie is anders dan wat mij werd verteld. Er werd zelfs naar het KB verwezen dat vermeldt dat er in het levensonderhoud van de eerste dagen moet worden voorzien en dat de som van 50 euro daarom zou gegeven worden aan die mensen, die voor het merendeel niet kapitaalkrachtig zijn. Maar dat is dus foute informatie.

 

Minister Maggie De Block: Een busticket kan er eventueel wel gegeven worden.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Ik denk dat het niet oninteressant is om dat ook zo naar de centra terug te koppelen. Uit ons werkbezoek blijkt immers dat ze het wel op deze manier toepassen. Dat is misschien een verkeerde interpretatie van het Koninklijk Besluit.

 

Minister Maggie De Block: We zullen dat een keer laten opvragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is