Mondelinge vraag aan minister De Block: Assistentiehonden ziekenhuizen

Door Yoleen Van Camp op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, assistentiehonden worden vandaag jammer genoeg nog vaak standaard geweigerd tot het ganse ziekenhuis, terwijl ze volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken zonder risico toegang zouden kunnen hebben tot bepaalde diensten en delen van het ziekenhuis. U heeft dit ook erkend, maar we stootten allebei op het probleem van het advies van de Hoge Gezondheidsraad dat toch stelt - ondanks de wetenschappelijke bevindingen - dat de toegang voor assistentiehonden het beste altijd en overal geweigerd wordt in de ziekenhuizen. Ondertussen heb ik de HGR al màànden en meermaals om een onderhoud verzocht, maar zij weigeren dit pertinent. In het antwoord op mijn vorige vraag (Q21649) had u aangegeven dat u bereid was om dit gesprek te faciliteren, waarvoor dank.

Is er al een datum gekend waarop dit gesprek kan doorgaan?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is