Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona - controles thuisverpleging

Door Yoleen Van Camp op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Dat sectoren die gebruik maken van overheidsgeld goed en streng gecontroleerd moeten worden, lijkt me de logica zelve. Toch is het elk jaar bizar om vast te stellen dat de thuisverpleging, goed voor een 4% van het budget van het Riziv, wel 30% van het aantal controles te verwerken krijgt.

Mijn vraag aan u:

  1. Vanwaar die scheeftrekking tussen het aandeel in het budget en het aantal controles?
  2. Kan u begrijpen dat veel thuisverpleegkundigen dit als een gebrek aan vertrouwen en erkenning beschouwen?

Minister De Block: U vraagt waarom er zoveel controles zijn, ook in de thuisverpleegkunde. Wij weten dat een kleine groep fraudeert. Het RIZIV wijst erop dat de thuisverpleegkundige sector een van de weinige sectoren is die hoofdzakelijk via de derde-betalersregeling werkt en geen remgeld vraagt. De sociaal verzekerde is dus vaak niet op de hoogte van wat op zijn of haar naam is aangerekend.

Ik herhaal dat het om een kleine minderheid van de 30.000 thuisverpleegkundigen gaat. Echter, 11,2 % van de totale gesloten controleonderzoeken van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle betrof thuisverpleegkundigen. Die dossiers vertegenwoordigen 65 % van het aantal fraudedossiers. Wanneer wij naar het bedrag ten laste enkel in fraudedossiers kijken, vertegenwoordigen de dossiers van thuisverpleegkundigen 96 % van de totaal ten laste gelegde bedragen. Het betreft hoofdzakelijk niet-uitgevoerde verstrekkingen.

Mevrouw Van Camp, gezien die cijfers zal de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle die controles blijven doen. De dienst heeft goede relaties met de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen, zowel in het comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle als in de overeenkomstige commissie.

Die controles zijn ook in het belang van de thuisverpleegkundige sector. Voor mensen die serieus en eerlijk werken, is het goed dat de anderen worden gevat. Bovendien kan op die manier het beschikbare budget maximaal worden aangewend voor de meerderheid van de thuisverpleegkundigen die niet frauderen.

Een onderzoek kan worden opgestart na een externe melding of op basis van een intern voorstel van het inspecterende personeel. Dat is ook wat gebeurt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is