Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona – evaluatie nomenclatuur thuisverpleging

Door Yoleen Van Camp op 18 juni 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Na lang aandringen ging u in op de vraag om de nomenclatuur voor de thuisverpleging te verhogen in het kader van Covid, én met terugwerkende kracht. Dit is een mooi signaal naar de sector die het zo hard te verduren heeft.

Er leeft bij de sector echter vrees dat, nu we volop in de fase van de exit zitten, deze verhoging van de nomenclatuur zal teruggeschroefd worden en terug op hetzelfde lage niveau van voor de Corona crisis zal gezet worden. Er is een structureel probleem met de honoraria van de thuisverpleging, bijvoorbeeld 5 euro voor een inspuiting dekt niet eens materiaalkost, laat staan verplaatsing, administratie, met ook verplichte inlezing e-ID, tijd, ...

Twee commissies geleden vertelde u dat de maatregelen tot eind deze maand gelden en dat er binnen het verzekeringscomité een werkgroep is opgericht die deze maatregelen zal evalueren en eventueel nieuwe initiatieven zal nemen of de maatregelen zal verlengen. Vorige commissie vertelde u dan dat de administratie op 15 juni een overzichtsnota heeft voorgelegd aan de werkgroep binnen het verzekeringscomité, met verschillende voorstellen inzake thuisverpleging.

Mijn vraag is:

  1. Kan u een oplijsting van deze voorstellen geven?
  2. Zijn het voorstellen voor tijdelijke maatregelen of gaat het ook over structurele aanpassingen?
  3. Hoe zal dit nu verder verlopen en wanneer mogen we een definitief, afgeklopt plan verwachten?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is