Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona - HBO5 verpleegkunde stage

Door Yoleen Van Camp op 15 juni 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Een tijdje terug kwam u in het nieuws met het voorstel om meer werklozen naar de functie van verpleegkundige te begeleiden. Dit naar aanleiding van de zware druk die de corona crisis op ons verplegend personeel had. Een nobel voorstel, ware het niet dat misschien beter eerst eens de pijnpunten in de HBO5 opleiding kunnen opgelost worden, vooraleer hier volop op in te zetten.

Vanuit het werkveld hoor ik dat het voor studenten HBO5 steeds moelijker wordt om een stageplaats te vinden. Heel wat scholen en hun stage coördinatoren zitten stilaan met de handen in hun haar. Zorginstellingen kiezen namelijk steeds liever en vaker voor bachelor studenten voor het invullen van hun stageplaatsen. Nu deze bachelor studenten in hun vierde jaar stage moeten lopen, krijgen zij van veel zorginstellingen de voorkeur op HBO5 studenten.

Mijn vraag aan u:

  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek?
  2. Welke maatregelen plant u om, al zeker bij de ziekenhuizen, het aantal stageplaatsen uit te breiden of eventueel voor een betere spreiding bachelor/HBO5 te zorgen?
  3. Met uw voorstel wilde u extra mensen via de HBO5 opleiding naar het werkveld loodsen, maar hoe kan dat ooit een succes worden als het aantal stageplaatsen voor hen drastisch daalt?
  4. Heeft u intussen trouwens een oplossing voor de HBO5 in het licht van de Europese richtlijn?

Minister De Block: Mevrouw Van Camp, wat betreft uw vraag over de organisatie van stages voor studenten verpleegkunde, het zal voor u geen probleem zijn om die informatie te bekomen van uw collega in de Vlaamse regering, minister Weyts, die daarvoor bevoegd is.

Wat betreft de plannen om project 600 uit te breiden, wij hebben ons wel degelijk bevraagd. Wij hebben de sociale partners om een advies gevraagd en wij hebben geen signalen opgevangen dat de stagecapaciteit voor problemen zou zorgen binnen de HBO5-opleiding tot verpleegkundige.

Mijn medewerkers hebben minister Weyts zelf gecontacteerd. Daar is men ook niet op de hoogte van problemen met de stagecapaciteit, maar men zou voor alle zekerheid navraag doen.

Wat de conformiteit van de HBO5-opleiding aan de Europese richtlijn betreft, moet ik u naar de collega-minister doorverwijzen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is