Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona – nomenclatuurnummers covid thuisverpleging

Door Yoleen Van Camp op 4 juni 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Na lang aandringen ging u in op de vraag om de nomenclatuur voor de thuisverpleging te verhogen in het kader van Covid, én met terugwerkende kracht, ik heb u daar vorige commissie ook voor bedankt namens de sector en herhaal dat graag. Dit is een mooi signaal naar de sector die het zo hard te verduren heeft.

Er leeft bij de sector echter vrees dat, nu we volop in de fase van de exit zitten, deze verhoging van de nomenclatuur zal teruggeschroefd worden en terug op hetzelfde lage niveau van voor de Corona crisis zal gezet worden. Er is een structureel probleem met de honoraria van de thuisverpleging, bijvoorbeeld 5 euro voor een inspuiting dekt niet eens materiaalkost, laat staan verplaatsing, administratie, met ook verplichte inlezing e-ID, tijd, ...

Mijn vraag is:

  1. Kunt u aangeven hoe vaak al beroep werd gedaan op de nomenclatuurnummers covid voor de thuisverpleging, zodat we kunnen inschatten hoeveel thuisverpleegkundigen de zorg voor covid-patiënten opnemen?
  2. Kunt ook een overzicht geven van de opdeling in de tijd (dus hoeveel werd die aangevraagd voor zorgen in maart, april, mei en juni?)
  3. Welke totaalkost hebben deze nomenclatuurnummers covid al meegebracht voor de overheid?

Minister De Block: Wat de nomenclatuur voor de thuisverpleging betreft, mevrouw Van Camp, gelden de maatregelen tot eind juni 2020. In de schoot van het Verzekeringscomité is er een werkgroep opgericht die de maatregelen zal evalueren en, afhankelijk van de noden, nieuwe initiatieven zal nemen of de maatregelen zal verlengen. Aan de verzekeringsinstellingen werd gevraagd om voor de nieuwe COVID-19-verstrekkingen de gegevens sneller op te leveren. Het RIZIV zal op 15 juni beschikken over de beschikbare gegevens van de maanden maart, april en mei en die verwerken. In de loop van de week van 22 juni zal het RIZIV uw vraag kunnen beantwoorden, maar sneller kunnen zij daaraan niet doorwerken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is