Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona - ziekenhuizen

Door Yoleen Van Camp op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Wat de ziekenhuizen betreft en het zorgpersoneel daar, is er voorlopig het miljard voorschotten dat vorig weekend is toegekend door de kern om de facturen en kosten op korte termijn te kunnen inlossen.

U vertelde vorige commissie dat er een meerkostenenquête van de FOD is afgenomen in de ziekenhuizen. De voorbereidingen hiervoor gebeurden in samenwerking met de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. De ziekenhuizen konden deze enquête indienen tot 5 juni.

  1. Beschikt u al over de volledige resultaten van deze enquête? Indien zo, is het mogelijk deze te bezorgen?
  2. U zei vorige commissie dat het eerste en tweede voorschot op dezelfde manier verdeeld zal worden, namelijk in verhouding tot de omzet en via de middelen voorzien voor de Riziv-begrotingsdoelstellingen in 2020, maar van op het terrein horen we dat bij het eerste voorschot-miljard de psychiatrische ziekenhuizen niet inbegrepen waren, terwijl dat in de tweede voorschotronde wel zo zou zijn. Dat zou dan betekenen dat de bedragen per ziekenhuis lager gaan zijn. Is dat zo?
  3. U zei ook dat de enquête nog een vervolg zal krijgen om de meerkosten voor de maand mei in kaart te brengen. Wat is daar de stand van zaken?
  4. Hoe gaat u in kaart brengen wat de exacte verliezen zijn door covid? Wij vingen op dat Waalse politici corona willen aanwenden om de historische tekorten van de ziekenhuizen in Wallonië door het wanbeheer daar weg te werken. Kunt u bevestigen dat u hier in geen geval zal in meegaan en de structurele financiële ondersteuning zal beperken tot de verliezen inzake covid?

Minister Maggie De Block: Wat de vraag van mevrouw Van Camp over de financiering van de ziekenhuizen betreft, 117 ziekenhuizen beantwoordden de enquête waarnaar ik vorige week verwees. De administratie is nu nog bezig met de analyse. Ik kan dus nog niet meer informatie geven.

De voorschotten zijn inderdaad verdeeld op basis van een voorlopige verdeelsleutel en in twee schijven. Daardoor zullen de bedragen natuurlijk lager zijn: het eerste deel bedroeg ditmaal 500 miljoen euro in plaats van 1 miljard en bovendien worden er nu ook de psychiatrische ziekenhuizen bij betrokken.

Zullen de voorschotten worden geregulariseerd? Het blijven voorschotten. De eerste schijf van 1 miljard euro hopen we rond oktober 2020 te kunnen regulariseren. Dat wordt nu voorbereid.

Wat de extra kosten voor de maand mei betreft, tijdens de komende weken zal de technische subwerkgroep van de federale raad die materie met mijn administratie bespreken. De heropstart vereist bepaalde veiligheids- en hygiënemaatregelen. Dat er capaciteit vrijgehouden moet worden of snel vrijgemaakt moet kunnen worden bij een eventuele tweede golf, beïnvloedt inderdaad de werking van elk ziekenhuis.

In artikel 101 van de ziekenhuiswet, waarop we ons kunnen baseren, staat duidelijk dat het doel is de kosten en extra kosten in verband met de pandemie te dekken. Zo heb ik het ook gezegd. Mevrouw Van Camp, volgens mij zijn de gewesten hoegenaamd niet van plan om de problemen rond de COVID-19-kosten en de mogelijke problemen rond het historische tekort door elkaar te halen, of het nu in Vlaanderen of Wallonië is. Het is alleszins duidelijk dat we er allemaal samen voor moeten zorgen dat de financiële leefbaarheid van de sector gevrijwaard blijft. Alleen zo kan een eventuele tweede golf met volle capaciteit het hoofd worden geboden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is