Mondelinge vraag aan minister De Block: De gezinsunits van het gesloten centrum 127bis

Door Yoleen Van Camp op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Mevrouw de minister, wij zijn op werkbezoek geweest bij de centra in Steenokkerzeel. In het gesloten centrum 127bis zijn er gloednieuwe gezinsunits. Ik heb er ook een filmpje van gemaakt, waarvan u de link op de schriftelijke weergave van mijn vraag vindt. Persoonlijk kwamen die units mij heel humaan over, er was veel ruimte, met speelplaats en dies meer. Zij zijn dus echt geschikt voor de opvang van kinderen.

Tijdens de rondleiding werd ons echter gezegd dat de units gesloten zijn omdat er een procedure loopt wegens geluidshinder, omdat de units vlak bij de luchthaven liggen. Wij zijn daar een tijdje gebleven om die geluidsimpact nabij de luchthaven te kunnen inschatten, maar persoonlijk vond ik dat zeker niet onoverkomelijk. Ik heb zelf naast een spoorweg gewoond en daar was er meer lawaai. Ik vond het dan ook raar dat die uitspraak is gedaan en dat de units een tijd niet mochten worden gebruikt, en nog altijd niet, denk ik, voor gezinnen met minderjarige kinderen wegens de geluidsoverlast. Daardoor komen gezinnen vandaag terecht in opvang die veel minder comfortabel is en daar wordt toch niemand beter van.

Wat vindt u er zelf van dat die units nu niet kunnen worden gebruikt voor de gesloten opvang van gezinnen met kinderen met het oog op terugkeer? Wij hebben allebei een medische achtergrond. Ik heb nooit geleerd dat de geluidsimpact op iemand van 16 jaar anders zou zijn dan op iemand van 18 jaar, dus begrijp ik de uitspraak in die zin ook niet. Uiteraard kan langdurige geluidshinder een impact hebben op termijn, maar zeker op de korte termijn begrijp ik dat niet. Anders zou bijvoorbeeld iemand die vaak met het vliegtuig reist, hier ook last van hebben, en dat is toch niet het geval wat de geluidshinder op zich betreft.

Samengevat, door de links-naïeve ideologisch geïnspireerde procedures staan de gloednieuwe gezinsunits nu gewoon leeg. Is dat nog het geval? Kunt u aangeven in welke centra zulke uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen vandaag dan wel terechtkomen? Acht u de opvang daar meer of minder humaan en comfortabel dan in de gloednieuwe gezinsunits van centrum 127bis? Tijdens mijn werkbezoek – misschien was het toeval, maar daar kunt u dan uitsluitsel over geven – ging het grotendeels over alleenstaande mannen. In hoeveel procent van de gevallen gaat het precies over gezinnen met minderjarige kinderen?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, zoals u weet, heeft het schorsingsarrest van de Raad van State van 4 april 2019 inderdaad tot gevolg dat er sindsdien geen families met minderjarige kinderen kunnen worden vastgehouden in de gesloten gezinswoningen.

Een van de argumenten was inderdaad de geluidsoverlast waaraan de kinderen zouden worden blootgesteld. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de dienst Vreemdelingenzaken dan ook de nodige structurele maatregelen gepland, zoals betere geluidsisolatie en meer isolerend materiaal.

In afwachting van het arrest ten gronde wordt ondertussen ook de capaciteit van de leegstaande woonunits in gebruik genomen door koppels en gezinnen met meerderjarige kinderen, omdat het arrest alleen gaat over minderjarige kinderen.

De uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen worden nog steeds in de daarvoor voorziene FIT-woningen ondergebracht. Net zoals in de woonunits worden ook hier de gezinnen op een humane wijze opgevangen en begeleid door terugkeercoaches.

Deze plaatsen zijn enkel voorbehouden voor gezinnen. Hier kunnen dus geen alleenstaande mannen terecht. Hetzelfde geldt voor de woonunits in de gesloten centra, waarin ook geen alleenstaande mannen kunnen worden vastgehouden.

Ik blijf ervan overtuigd dat uitgeprocedeerde vreemdelingen het land moeten verlaten. Een verblijf in illegaliteit is geen gezonde situatie voor het gezin, laat staan voor het kind. Ook voor families met minderjarige kinderen zet ik dus maximaal in op coaching en begeleiding met het oog op vrijwillige terugkeer.

Als dat niet lukt, kan enkel als laatste middel een vasthouding tot de terugkeer worden bevolen. Ook voor deze families geldt het principe dat voor alle anderen geldt: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, maar op een menswaardige wijze en ik blijf daarachter staan.

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, u zegt dat er nu isolatie wordt gepland, maar de uitspraak dateert al van een aantal maanden geleden. Wij zijn er recent nog geweest. Waarom is die isolatie nog niet geplaatst?

Minister Maggie De Block: Ik heb het nagevraagd en men deelt mij mee dat de werken zonet zijn beëindigd. Die gesloten gezinswoningen zijn nu opnieuw bewoond.

Dat verloopt via de Regie der Gebouwen, dus u weet dat het niet van de ene dag op de andere gebeurt. De juiste procedures moeten worden gevolgd, ik denk aan de nodige bestekken die moeten worden opgesteld.

Die werken zijn afgerond. Er is ook nog het gegeven dat het niet alleen ging om de geluidsoverlast binnen, maar ook de geluidsoverlast buiten zat in het arrest vervat. Wij gebruiken de gesloten gezinswoningen nu, maar nog niet voor families met minderjarige kinderen.

Yoleen Van Camp (N-VA): De extra isolatie voor geluid is dan wel aangebracht?

Minister Maggie De Block: Ja.

Yoleen Van Camp (N-VA): Toen wij er waren, stonden al die units leeg en waren er geen gezinnen met meerderjarige kinderen. Ik hoop dat dit dan nu wel het geval is. Ik vraag de cijfers wel op.

Minister Maggie De Block: Het zijn gesloten units. Wanneer de oude ramen worden verwijderd om er nieuwe te kunnen plaatsen, mag er geen bewoning zijn.

Yoleen Van Camp (N-VA): Op het ogenblik van ons werkbezoek waren de units volledig in orde.

Minister Maggie De Block: Ondertussen zijn ze bevolkt.

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is goed om te horen. Ik zal de cijfers verder volgen. Wij zijn het ermee eens dat uitgeprocedeerden het land zo snel mogelijk moeten verlaten. Fedasil heeft duidelijk aangegeven dat slechts 6 % van degenen die hierheen komen, alleenstaande vrouwen zijn. Die cijfers hebben we via de tweet van Fedasil ontvangen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is