Mondelinge vraag aan minister De Block: De opvolging van transmigranten

Door Yoleen Van Camp op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Mevrouw de minister, ik heb hier tijdens een vorige vergadering in oktober al een vraag over gesteld. Intussen bleef de problematiek echter heel actueel. Ik blijf dit dus graag volgen. U hebt toen gezegd dat het overleg over het tienpuntenplan met het Verenigd Koninkrijk nog altijd liep. Aangezien de problematiek zo prangend blijft wou ik graag vernemen hoe ver u daarmee staat. Welke gesprekken hebben er intussen plaatsgevonden en met welke instanties was dat? Welke resultaten hebt u kunnen optekenen?

Tijdens de commissievergadering van half oktober zei u ook dat u in de afgelopen maand een evaluatie plande van de werking van de centra. Hoe ver staat u daarmee? Wat hebt u onderzocht? Op welke manier gebeurde dat? Wat waren de resultaten? Welk gevolg zult u daaraan geven?

Tot slot zei u ruim een maand geleden ook dat u uw collega De Crem de opdracht zou geven om alternatieven uit te tekenen voor het voorlopig leegstaande transitcentrum 127bis. Namens onze fractie deed ik zelf de suggestie om bijvoorbeeld te werken met provinciale satellieten. Zelf zei u dat het interessant was om ook andere opties te onderzoeken die nog beter inspelen op de exacte geografische spreiding van de problematiek. Dat was zeker een goed idee.

Wat is er op dat vlak onderzocht? Wat is er uit de bus gekomen? Wat zijn de pro's en contra's? Wanneer mogen we precies resultaten verwachten?  U zei onder andere dat u met een gezamenlijk advies zou komen. Kan dat ons bezorgd worden?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, er is enige evolutie in het dossier. Op 7 november was er een vergadering met de Britten over de samenwerking in de strijd tegen transmigratie. De Britse delegatie bestond grotendeels uit medewerkers van het Home Office, de Border Force en de Britse ambassade. België werd vertegenwoordigd door de beleidscellen Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie, de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de internationale cel van de FOD Binnenlandse Zaken. De beleidscel van minister De Crem staat in voor de coördinatie van het dossier.

België bekijkt vooral hoe het VK kan bijdragen aan een betere detectie en hoe er strategisch kan worden gecommuniceerd met de migranten over bijvoorbeeld de asiel- of Dublinprocedure, de leefomstandigheden in het VK enzovoort. Het VK stelt voor om België financiële en indien mogelijk ook materiële steun te bieden, bijvoorbeeld door het betalen van detectiematerieel.

De concrete Belgische noden werden de daaropvolgende dag besproken, tijdens het gezamenlijk bezoek aan de haven van Zeebrugge. België en het UK willen tot een structurele samenwerking komen. Na samenwerking rond infrastructuur benadrukt de federale politie dat ook samenwerking inzake intelligence beter kan.

Wat de evaluatie betreft, daaraan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Uw derde vraag omtqrent alternatieven heeft betrekking op de politionele werking en organisatie. Ik moet u vragen die te richten tot de minister van Binnenlandse Zaken, tot nader order minister De Crem.

Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt voor de antwoorden op de eerste en de derde vragen. Ik begrijp dat jullie gaan samenwerken, maar wanneer wordt dat dan geconcretiseerd in termen van praktische oplossingen? Als ik het goed begrijp, werd op de vergadering van 7 november bekeken welke samenwerking er mogelijk is en werden tijdens het werkbezoek de exacte noden en mogelijkheden in kaart gebracht, namelijk structureel op het vlak van intelligence en van infrastructuur. Wanneer kunnen wij concrete resultaten verwachten op het terrein?

De derde vraag zal ik dan inderdaad, zoals u wenst, aan minister De Crem stellen. U hebt nog geen antwoord gegeven op de tweede vraag over de evaluatie van het voorlopig leegstaande centrum voor transitmigranten.

Minister Maggie De Block: Ik heb gezegd dat die momenteel bezig is.

Yoleen Van Camp (N-VA): Wanneer kunnen we daar resultaten van verwachten?

Minister Maggie De Block: Wanneer de mensen hun werk hebben gedaan en tot een besluit zijn gekomen. Zo geldt dat ook voor de maatregelen: die worden maatregel per maatregel bekeken, ook wat de gepaste implementatiedatum betreft. Zo snel mogelijk. Er wordt verder aan gewerkt.

Yoleen Van Camp (N-VA): Daar hebben we het dan later nog over.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is