Mondelinge vraag aan minister De Block: Drijvende elementen in Griekenland om illegale migratie te ontmoedigen

Door Yoleen Van Camp op 3 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Griekenland, zo las ik op Belga op 30.01.2020, gaat "drijvende elementen" opwerpen om illegale migratie te ontmoedigen.

  1. Om welke "elementen" gaat het precies?
  2. Waar worden die precies aangelegd en over hoeveel kilometer?
  3. Hoeveel kost dit en wordt dit betaald met Europees geld?
  4. Griekenland zou sinds 2015 volgens een EU-rapport al 2,07 miljard euro steun van de EU hebben gekregen. Hebben we er een idee van welk aandeel daarvan België betreft, dus hoeveel euro wij al naar de falende Griekse grensbewaking hebben gepompt?

Minister Maggie De Block: Wat de vraag over de Griekse plannen inzake drijvende elementen betreft, kan ik alleen bevestigen dat ik gelijkaardige berichten heb gezien, maar bij mijn weten werden daarvoor geen Europese financiële middelen gevraagd en waren er ook geen discussies over binnen de Raad.

Sedert 2015 heeft de Europese Unie aan alle lidstaten samen 11,2 miljard euro uitgekeerd afkomstig uit fondsen voor asiel, migratie en grensbeheer. Het aandeel van Griekenland bedraagt daarin tussen de 20 en 25 %. Dat aandeel lijkt niet ongewoon voor een van de lidstaten die het hardst getroffen zijn door de asiel- en migratieproblematiek en waar ook vandaag nog het grootste deel van de irreguliere binnenkomsten in de Europese Unie plaatsvindt.

Dat geld dient niet alleen om de grens te bewaken. Er gaat veel steun naar capaciteitsopbouw inzake asiel- en migratiebeheer, het opzetten van opvangcapaciteit, onmiddellijke humanitaire noden, enzovoort. Bovendien is de Griekse overheid niet de enige begunstigde. Veel projecten worden ook beheerd door erkende internationale organisaties.

U weet dat er de laatste jaren op Europees vlak veel initiatieven zijn genomen om de buitengrenzen te versterken. België heeft die initiatieven steeds sterk gesteund. Bij de Raad van de Europese Unie heb ik er steeds op gewezen dat een diepgaande hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, inclusief de Dublinverordening, dringend en noodzakelijk is, aangezien die onlosmakelijk verbonden is met de goede werking van onze Schengenruimte zonder binnengrenzen.

Wij wachten de nieuwe voorstellen af die de Commissie-von der Leyen als onderdeel van het aangekondigde migratiepact op tafel zal leggen. De Europese commissaris bevoegd voor Migratie, mevrouw Johansson, werkt eraan en heeft ook overleg met onze diensten. Zij heeft daarover ook al met mij verschillende gesprekken gehad. Wij blijven ervoor pleiten dat de middelen effectief worden aangewend binnen een hervormd systeem van versterkte verantwoordelijkheid aan de buitengrenzen en versterkte solidariteit met de lidstaten die de belangrijkste lasten dragen. Wij vragen dat iedereen, ongeacht de ligging, een fair share krijgt, en niet de ene alles en de andere niets.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dank u voor uw zeer duidelijk antwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is