Mondelinge vraag aan minister De Block: E-sigaret

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, volgens de media is de eerste dode door vapen / de e-sigaret gevallen in de VS.

  1. Hebt u hier ook kennis van genomen? Wat is uw reactie?
  2. Hoe volgt u de mogelijke schadelijke gevolgen van de e-sigaret en vapen hier op?
  3. Lopen er studies, vanuit de overheid of zijn deze opgelegd aan de firma's die e-sigaretten op de markt brengen? Wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de types (met nicotine, zonder, ...)? Zijn hier al resultaten van bekend en zo ja, dewelke? Zo niet, wanneer zullen ze beschikbaar zijn?
  4. Heeft u dit onderwerp op Europees niveau al aangekaart?
  5. Is er in dit land ook al mortaliteit of morbiditeit gemeld of vermoed door de gevolgen van vapen/de e-sigaret?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is