Mondelinge vraag aan minister De Block: Geen nomenclatuurcode voor ESWT

Door Yoleen Van Camp op 8 januari 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Voor Extracorporele shock wave of ESWT therapie bestaat er geen nomenclatuurcode. De meeste ziekenhuizen rekenen een pseudo-code aan, die niet wordt terugbetaald door het RIZIV. 

  1. Waarom is er voor ESWT geen nomenclatuurcode?
  2. En waarom is er voor ESWT geen terugbetaling?

Minister Maggie De Block: Ik kan u wel wat uitleg geven. Er is geen nomenclatuurcode omdat er nooit een dossier is ingediend bij de Technische Geneeskundige Raad voor goedkeuring. Voor elke prestatie opgenomen in de nomenclatuur die voor een tussenkomst van het RIZIV in aanmerking komt moet daar een dossier worden behandeld. Net als voor de geneesmiddelen waar er een aanvraag moet gebeuren bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, is het ook hier de fabrikant van dat toestel die de aanvraag moet doen. Als er geen nomenclatuurcode bestaat, is er ook geen terugbetaling.

De beroepsgroepen van artsen die deze prestatie uitvoeren of een wetenschappelijke vereniging kunnen bij deze raad een dossier indienen met een medisch-technische toelichting met het oog op tussenkomst. Hierin dienen zij dan aan te geven welke patiënten hier baat bij hebben en wat de wetenschappelijke evidentie daarvoor is. Zij moeten tegelijkertijd ook een budgettair dossier indienen waarin aangegeven wordt welke kosten noodzakelijk zijn om de prestatie behoorlijk te kunnen uitvoeren.

Waarom zouden zij bang moeten zijn om een aanvraag te doen als zij over wetenschappelijke evidentie beschikken? Er wordt ook niets doorgerekend aan het RIZIV. Als zij daar andere nomenclatuurcodes voor gebruiken, dan zijn ze natuurlijk vervolgbaar. Dat is immers een inbreuk.

Er kan immers alleen een prestatie worden aangerekend indien ze ook effectief is gedaan.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, naar ik heb begrepen, wordt op het terrein daarvoor wel een pseudocode ingeschreven, teneinde een registratie te hebben, maar wordt niet in een terugbetaling voorzien. Er wordt dus ook geen andere terugbetaling geraapt, om het zo te stellen.

Voor zover ik weet, wordt daarvan geen misbruik gemaakt.

Uw antwoord is echter heel duidelijk. Ik zal de betrokkenen, zijnde de behandelende artsen, dan ook vragen een dergelijk dossier bij de Technische Geneeskundige Raad in te dienen en te onderbouwen om welke wetenschappelijke evidentie het precies gaat en wat hun kostenraming ter zake zou zijn, zodat de extracorporele shockwave therapie of ESWT bij peesoverbelastingen zoals bijvoorbeeld een tenniselleboog of hielspoor kan worden terugbetaald.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is