Schriftelijke vraag aan minister De Block: hoge kosten medische huizen

Door Yoleen Van Camp op 12 maart 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, uit de audit van de medische huizen blijken zij qua kostenefficiëntie en -transparantie nog werk aan de winkel hebben. Ik vroeg u in commissie onderstaande vragen. U zei dat ik hiervoor een schriftelijke vraag moest indienen. Bij deze mijn vraag:

  1. Hoeveel patiënten zijn er verbonden aan de medische huizen en hoeveel budget krijgen zij?
  2. Hoeveel patiënten zijn er verbonden aan huisartsen(praktijken) die prestatair gefinancierd zijn en hoeveel budget krijgen zij?
  3. Hoeveel patiënten zijn niet verbonden aan medische huizen of huisartsen(praktijken)? Dus bijvoorbeeld De laatste 3 jaar helemaal geen beroep gedaan op noch medisch huis, noch huisartsen(praktijk)?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is