Mondelinge vraag aan minister De Block: Inspanningen om de uitstroom van asielzoekers te verbeteren

Door Yoleen Van Camp op 3 december 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In de plenaire zitting van 28.11.2019 in de discussie over het spreidingsplan voor bootmigranten - waar de Franstalige liberalen en de CD&V in de commissie, samen met (extreem)links, stemden om nóg meer migranten in te vliegen naar dit land, terwijl we echt al ons deel hebben gedaan - verantwoordde u zich. U erkende dat u door gebrekkig beleid extra plaatsen opent aan sneltempo om de hoge instroom aan asielzoekers te kunnen opvangen. U zei ook dat u intussen wel de oorzaak: de verhoogde instroom en de vertraagde uitstroom aanpakt. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door de capaciteit op DVZ en van de repatriëringscentra te verhogen. Op de hoorzitting van deze week gaf net de DVZ aan dat de capaciteit daar ondermaats is.

  1. Graag verneem ik van u wat u precies bedoelt met uw uitspraak dat u hard werkt om de in- en uitstroom van asielzoekers respectievelijk in te perken en te verhogen zodat het aantal afneemt, en de nood aan het forceren van opvangplaatsen kan dalen? Op welke domeinen, met welke bijkomende budgetten en met welk beleid?
  2. Hoe verhoudt zich dat tot de extra middelen voor opvang? Daar vroeg u fors meer budget voor? Hoeveel al in totaal, hoeveel extra? En hoeveel precies om de instroom in te dijken en de uitstroom te versnellen én te verhogen?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, ik weet niet hoe het woord 'hotels' in uw vragenlijst is terechtgekomen. Bij mijn weten zijn er immers geen plannen om hotels te openen.

Een regering in lopende zaken kan geen nieuw beleid voeren, wat u eigenlijk in uw vraag suggereert.

Toen ik door het weggaan van uw partijgenoot in december 2018 het departement opnieuw in handen moest nemen, was er een concreet opvangprobleem. Ik heb dus direct een plan van aanpak gemaakt om het probleem op te lossen.

Zo was en ben ik nog steeds genoodzaakt om bijkomende opvangcapaciteit te creëren. Zoals u weet, heb ik daarvoor aan het Parlement elk kwartaal de nodige afwijking gevraagd op de regeling van de voorlopige twaalfden. De verhoging van opvangplaatsen is nodig om het recht op opvang te kunnen garanderen voor alle opvanggerechtigde personen.

Het structurele probleem is de lage uitstroom, een gevolg van de besparingen die doorgevoerd zijn bij de asielinstanties en die de slinger hebben doen doorslaan. Ik heb in twee fasen bijkomend personeel aangeworven en heb alzo de slagkracht van de DVZ, maar ook van het Commissariaat-generaal en de Raad voor Vreemdelingen­betwistingen stilaan weer op peil kunnen brengen. De effecten van die maatregelen worden steeds meer voelbaar. Er worden veel meer beslissingen genomen. Men heeft de achterstand al gedeeltelijk kunnen inhalen, maar die oefening is nog niet beëindigd.

Wat het verhogen van het personeelskader betreft, in 2019 was dat een heel moeilijke oefening, maar die is wel mogelijk gebleken binnen de budgettaire marges. Het mag duidelijk zijn dat de investeringen die nodig zijn voor de opvang een veelvoud bedragen van de nodige investeringen om de beslissingscapaciteit van de asielinstanties te verhogen. Ik hoop dat daaruit lessen getrokken worden en dat men in de toekomst de ontmanteling van onze administraties zal vermijden.

Wij hebben gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Dat wil zeggen dat wij niet louter ingezet hebben op de verhoging van de opvangcapaciteit, maar ook op de verhoging van de output van de asielinstanties.

Er lopen ook nog verschillende diverse ontradingscampagnes. Die zijn altijd zeer gericht. Denk maar aan de Palestijnen. Die campagnes werpen hun vruchten af. Verder wordt er ook altijd via de sociale media kort op de bal gespeeld wanneer wij iets detecteren en er door valse informatie opnieuw een instroom naar ons land op gang komt.

De geïntegreerde aanpak bestaat ook in het monitoren van de situatie bij de asielinstanties en de opvang. Voor de rest, hoewel het om onafhankelijke instanties gaat, zoals het Commissariaat-generaal, wordt ook het aantal beslissingen verhoogd. Er wordt ook bekeken of er nog een efficiëntieverhoging mogelijk is.

Er is in overleg met alle instanties ook een aantal maatregelen genomen om de uitstroom nog verder te verhogen en het misbruik van het asielsysteem tegen te gaan. Ik heb het dan over de Dublingevallen die onderduiken en terug tevoorschijn komen maar ook over degenen die al een statuut van vluchteling in een ander land hebben gekregen en toch naar ons land zijn gekomen.

Deze maatregelen werden binnen de bestaande werkingsmiddelen gefinancierd en vergen geen extra budget.

De toestand is nu iets beter onder controle. De eerste tekenen zijn er dat het verhoogde aantal beslissingen hun vruchten begint af te werpen. Zolang er geen nieuwe regering is, zal ik deze inspanning moeten volhouden. Ik hoop dat iemand vroeg of laat terug een nieuw beleid kan voeren.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, de hoop dat we iemand nieuw op het departement krijgen hebben wij alvast gemeenschappelijk. U zegt dat de eerste tekenen er zijn, dat na een jaar het zijn eerste vruchten begint af te werpen. Ik vroeg niet om het zoveelste sussen of de ontkenning van de problematiek. Ik vroeg u om exacte aantallen: euro's, plaatsen, inspanningen, exacte maatregelen.

U hebt niets van dat alles gegeven. U zegt: veel meer beslissingen, we zijn de achterstand aan het inhalen, de output is omhoog. We zien dat niet in de cijfers. U ontkent dat de problematiek niet onder controle geraakt. Ik hoop dat u toch nog het nodige doet.

Eén zaak die u wel hebt gedaan is het aanpakken van de opvangproblematiek, met name het misbruik van de Dublingevallen en van degenen die elders in Europa al een statuut hadden aangevraagd. Daar is geen wettelijke basis voor.

Gelukkig hebben onze collega's Darya Safai en Theo Francken daar wel de wettelijke basis voor verzorgd. Hopelijk zullen we die ook in de commissie kunnen goedkeuren. Dat is alvast één zaak die op een juridisch correcte manier is aangepakt.

U kunt zich ondertussen misschien richten op het wel aanpakken van een verhoogde output die zich niet beperkt tot ontradingscampagnes die altijd al zijn gebeurd, maar echt een nieuw beleid dat daadwerkelijk vruchten afwerpt, niet in termen van woorden maar in termen van aantallen.

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, sta me toe om u erop te wijzen dat het Reglement van de Kamer – u bent geen nieuwkomer – bepaalt dat cijfermatig materiaal schriftelijk kan worden opgevraagd, maar niet in die mate in mondelinge vragen.

Daarnaast heb ik u nogmaals gezegd dat een nieuw beleid door een regering in lopende zaken niet mogelijk is. Wel schuiven wij met budgetten voor een betere aanpak en een optimalisering van de samenwerking met de asielinstanties.

Op de website van de CGVS wordt het aantal genomen beslissingen gepubliceerd, evenals de beschermingsgraad. Als u dat zodanig interesseert, wat een goede zaak is, dan kunt u alle informatie daar terugvinden. Sedert twee maanden worden er inderdaad meer beslissingen genomen, wat u eveneens in die cijfers kunt terugvinden.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, wees gerust, wij volgen die cijfers op de voet. Net daarom zijn wij niet gerustgesteld. De instroom blijft te hoog. Dat kunt u ontkennen, maar aangezien iedereen die cijfers kan raadplegen, kan iedereen zien hoe het effectief zit.

U zegt dat u geen nieuw beleid kunt voeren, maar wel kunt schuiven met budgetten. In volgende vragen kom ik daarop terug, waarbij ik zal aantonen dat u net de foute beslissingen hebt genomen. Dan kan ook dat misverstand de wereld uitgeholpen worden.

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, ik ga daar nu niet meer op antwoorden. Ik zal straks wel mijn mening geven. Het is wel merkwaardig dat u nu ongerust bent, maar helemaal niet ongerust was bij een saturatie van 98 % toen uw N-VA-collega op dat departement zat, onder wiens beleid de diensten onderbemand waren en de behandelingstermijn opliep van zes naar achttien maanden. Voortschrijdend inzicht is echter altijd positief.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik wijs u er graag op dat wij toen met een Europese vluchtelingencrisis zaten die in alle landen verhoogde cijfers teweegbracht. We zaten toen echt met een crisis en het is dan ook zeer eigenaardig dat u nu neen schudt. Op dit moment echter zien wij in ons land een verhoogde instroom, terwijl de instroom in de andere Europese landen veel lager ligt. De cijfers daaromtrent kan iedereen nagaan. U kunt zich erachter verschuilen zoveel als u wilt.

Ik zal u nog meer zeggen. Destijds bezorgde ons dat ook moeilijkheden, maar wij hebben toen wel, binnen de regering waarmee wij moesten werken, de nodige maatregelen genomen. Niets verhindert u om dat ook te doen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is