Mondelinge vraag aan minister De Block: Invoering van de IFIC-barema’s in de zelfstandige thuisverpleging

Door Yoleen Van Camp op 9 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, sinds enige tijd gelden de nieuwe IFIC-loonbarema’s ook in de zelfstandige thuisverpleging. Deze nieuwe barema’s brengen een verhoging van de loonkost met zich mee voor verschillende zelfstandige thuisverpleegkundepraktijken.

Om deze bijkomende kost te financieren, zou de federale overheid besloten hebben om budgetten vrij te maken via het Fonds Sociale Maribel 330. De budgetten worden gecoördineerd door vzw FeBi. De IFIC-loonbarema’s zijn ondertussen al ingevoerd, maar de financiering laat nog steeds op zich wachten. Dit betekent voor de zelfstandige thuisverpleegkundepraktijken een zware financiële domper. Zeker als je er rekening mee houdt dat de thuisverpleegkundigen vandaag al zeer lage honoraria ontvangen voor verschillende prestaties.
  1. Heeft u weet van deze problematiek? Waarom duurt het zolang voor FeBi de bijkomende kosten voor de invoering van IFIC in de zelfstandige thuisverpleegkundepraktijken kan bijpassen?
  2. Welke stappen wil u nog ondernemen om iets aan dit probleem te verhelpen?

Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Camp, de federale regering heeft op basis van het sociaal akkoord van 26 oktober 2017, dat zij met de sociale partners voor de federale gezondheidszorginstellingen heeft gesloten, voor de eerste fase van de uitrol van het IFIC-loonmodel een budget uitgetrokken. Dat loonmodel is het resultaat van onderhandelingen binnen het paritair comité 330.

De storting van het aandeel van het budget voor de thuisverpleegkundepraktijken gebeurt, in tegenstelling tot wat voor de ziekenhuizen geldt, via het Fonds Sociale Maribel van het paritair comité 330. De sociale partners, die ook de IFIC hebben gevraagd,  zijn dus verantwoordelijk voor de uitbetaling aan de onderscheiden gerechtigde werkgevers.

Ik heb het probleem dat u aankaart ter kennis gebracht van de voorzitter van het paritair comité 330 en de regeringscommissaris bij het Fonds.

Daar ligt dus de knoop. Het geld is er, maar men moet daar gewoon het nodige doen.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dan is het goed, mevrouw de minister, dat u die herinnering hebt gestuurd. Hopelijk was dat de juiste aanzet om de uitkering van de middelen te doen geschieden. Voor de zelfstandige thuisverpleging is dit eindelijk een opsteker, maar natuurlijk niet als de maatregel al geldt, maar de middelen er nog niet zijn.

 

Minister Maggie De Block: Dat begrijp ik. Het is wat bizar. IFIC was de eerste eis bij de sociale onderhandelingen. Dan is inderdaad de oplossing gevonden voor de meerkost die er bij de thuisverpleging zou zijn. Zij hebben dat in handen en ik vind het bizar dat zij dit nog niet hebben uitbetaald, terwijl de maatregel al in voege is. Wij zullen aandringen dat dit zo snel mogelijk in orde komt, teneinde niemand met thuisverpleegkunde in de problemen te brengen.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat hoor ik graag.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is