Mondelinge vraag aan minister De Block: KB Orthoptie Optometrie

Door Yoleen Van Camp op 26 november 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, in februari 2019 werd het KB Orthoptie-Optometrie gepubliceerd in het Staatsblad. Zowel de orthoptisten, oogartsen als opticiens dienden bezwaar in bij de Raad Van State tegen dit KB. In afwachting van deze uitspraak van de Raad Van State, heeft de Franse gemeenschap de erkenning/gelijkstelling van de diploma’s voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In Vlaanderen was de nieuwe erkenningscommissie voor dit nieuwe beroep Orthoptie -optometrie  niet correct samengesteld. Daar werd bezwaar tegen ingediend door oogartsen en dat bezwaar werd ook aanvaard. Dus voorlopig is deze commissie ontbonden.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. In Vlaanderen was de erkenningscommissie dus niet correct samengesteld. Wat zijn hier de consequenties/gevolgen van? Komen al de voorgaande beslissingen van deze commissie te vervallen?
  2. De Franse Gemeenschap stelt de erkenning dus voor onbepaalde tijd uit. Wat is visie/mening daarover?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, u zegt het juist zelf: de samenstelling van de erkenningscommissie is een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Ik heb als federaal minister helemaal geen inspraak bij de samenstelling of de werking daarvan. Als die commissie werd ontbonden, zal men inderdaad een nieuwe commissie moeten samenstellen conform de vereisten. Daar zie ik de oplossing.

U vraagt mijn mening over het uitstellen van de erkenningen bij de Franse Gemeenschap. Nogmaals, dit is hun bevoegdheid. Zij zullen daar zeker hun redenen voor hebben. Is dit niet zo, dan is dat ook de realiteit. Er werd inderdaad door meerdere partijen voor geopteerd een gerechtelijke procedure te beginnen tegen het KB betreffende de orthoptist-orthometrist. Deze zaak is aanhangig voor de Raad van State, waar de procedures worden gevolgd. Zolang er geen uitspraak is waaruit zou blijken dat dit KB, of een deel ervan, niet geldig is, blijft het KB zoals altijd van kracht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is