Mondelinge vraag aan minister De Block: Meldpunt radicalisering Fedasil

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het personeel van Fedasil kreeg begin 2016 een cursus over het opsporen van radicalisering. Die spoedcursus bestond uit drie luiken: een juridisch luik, een bijdrage van de Staatsveiligheid en een uiteenzetting over het proces van ­radicalisering, onder meer door deradicaliseringsambtenaren uit Brussel en Vilvoorde. De nadruk lag op preventie.

Daarnaast werd er een ook een meldpunt voor radicalisering opgericht bij Fedasil. Bij het minste signaal moet het personeel dat meldpunt contacteren.

Mijn vragen aan u:

  1. Bestaat dit meldpunt nog steeds? Indien zo, hoeveel meldingen zijn daar de voorbije 5 jaar binnen gekomen? Kan u dat opsplitsen per jaar, per maand en per centrum van waaruit de melding kwam?
  2. Bij de oprichting van dit meldpunt werden er 10 voltijdse mensen vanuit DVZ hiervoor ingeschakeld. Hoeveel mensen zijn hier momenteel nog bij werkzaam?
  3. Krijgen de maatschappelijke assistenten en verder nog personeel vandaag nog altijd die opleiding mee? Indien wel: voor wie geldt het allemaal? Indien niet: sinds wanneer is dat opgehouden en waarom?
  4. Heeft u er een idee van wat er met die meldingen is gebeurd?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, het meldpunt radicalisering bij Fedasil bestaat nog steeds. Sinds de oprichting in maart 2016 ontving Fedasil een melding over 165 bewoners. De meldingen zijn gelijk verdeeld tussen de regio's noord en zuid. De meeste meldingen kwamen uit de collectieve opvang, goed voor 134 meldingen. Uit de individuele opvang kwamen er 31 meldingen. In de opstartfase in 2016 waren er meer meldingen, namelijk 70. In de volgende jaren is dat gezakt naar respectievelijk 26 in 2017, 13 in 2018 en 11 in 2019.

Bij Fedasil is een voltijds expert radicalisme tewerkgesteld. Bij DVZ zijn er 5,6 voltijdse equivalenten actief op de cel. Het is een redelijk onderbemande dienst, maar dat is hoe ik die heb aangetroffen, toen ik terugkwam. Ik heb daarvoor niet direct een oplossing.

Ik werk hard aan de aanwerving van bijkomend personeel; ik moet ook steeds heel hard pleiten voor meer aanwervingen, wat in lopende zaken niet evident is. Zowel bij IF als bij Begroting ziet men mij niet graag komen; ik heb de investering in personeel vooral gedaan om de heel lange asielprocedures in te korten.

Het personeel van het opvangnetwerk wordt nog steeds opgeleid door de expert inzake radicalisme om mogelijke tekenen van radicalisering te identificeren en de meldingsprocedure toe te passen. Dat gebeurt tijdens opleidingsdagen die toegankelijk zijn voor alle personeelsleden en die worden georganiseerd in samenwerking met de opvangpartners. Na analyse door de expert inzake radicalisme worden de meldingen doorgegeven aan de cel radicalisme van DVZ. In overeenstemming met de procedure van de werkgroep van Plan R zorgt DVZ voor opvolging met verschillende betrokken diensten als de Veiligheid van de Staat en het OCAD. De expert bij Fedasil blijft ter beschikking van de medewerkers van de opvangstructuren om eventuele vragen te beantwoorden en advies te geven.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is duidelijk, dank u wel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is