Mondelinge vraag aan minister De Block: Middelen voor IFIC

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, ik stelde eerder al vragen over de IFIC-verloning, een bijkomende verloning voor verplegend personeel. Bij de invoering worden organisaties, bijvoorbeeld voor thuisverpleging, verplicht om deze bijkomende verloning te storten naar het personeel dat er recht op heeft. Echter worden de middelen vanuit uw overheden en diensten naar de werkgevers al maanden en ondertussen al jaren niet gestort. De verplegende diensten (werkgevers) pre-financieren deze maatregel dus al geruime tijd.

Toen ik u er vorige legislatuur vragen over stelde, zei u dit schandalig te vinden en u er persoonlijk over te zullen buigen dat dit in orde zou komen. Maanden later, aan het begin van de nieuwe legislatuur is dit nog altijd niet het geval.

  1. Wat is hier misgelopen en heeft uw tussenkomst niet het gewenste effect gehad?
  2. Ook krijg ik signalen vanuit het werkveld dat de subsidies voor de verschillende cao’s, die gebruikelijk begin augustus doorgestort worden, dit jaar ook op zich laten wachten. Hoe komt het dat de werkgevers dit alles moeten pre-financieren?
  3. Viseert u maatregelen om deze pre-financieringen te verlichten? Dewelke? Worden er interesten voorzien op de pre-gefinancierde bedragen? Waarom niet en bent u dat van plan?
  4. Is er geen efficiëntere manier om die subsidies uit te betalen dan telkens via een sociale kas, die in feite een doorgeefluik is?

Minister De Block: Wat de tenlasteneming m.b.t. de kost van IFIC betreft ben ik verbaasd over uw vraag : de stortingen die het Riziv doet zijn geregeld in het koninklijk besluit van 8 mei 2018 dat, wat de stortingen vanaf 2019 betreft, werd aangepast bij KB van 22 mei 2019.  Dit besluit voorziet dat het Riziv de bedragen moet storten tegen 30 juni.  In de realiteit werden de stortingen gedaan op 8 juli 2019.  In totaal ging het om een storting van 26,158 mio euro.

Wat de betaling  betreft van het Riziv aan de Fondsen Sociale Maribel voor een aantal sociale akkoorden uit het verleden voor de diensten thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de diensten van het bloed van het Rode Kruis, kan ik meedelen dat het koninklijk besluit dat deze financiering regelt en dat jaarlijks wordt genomen, op 20 september jl. het akkoord heeft gekregen van de Ministerraad. Dit besluit zal dan ook eerstdaags kunnen gepubliceerd worden en de middelen bij het Riziv staan reeds gereserveerd opdat deze betaling direct kan uitgevoerd worden. Wat de jaarlijkse opmaak van een besluit betreft heeft deze werkwijze als voordeel dat de bepaling van het bedrag van de financiering nauw kan aansluiten bij de realiteit op het terrein. Ik overleg met de administratie om de mogelijkheid na te gaan van de opmaak van een koninklijk besluit waarin de mechanismen worden opgenomen van een jaarlijkse bijsturing van de bedragen; dit vermijdt dat elk jaar een nieuw KB moet worden genomen.

De vaststelling van prefinanciering en de bijkomende vraag naar het betalen van interesten stelt volgens mij geen probleem : de bedragen worden gestort tegen 30 juni van een jaar : daarin zitten de bedragen voor de maanden januari tot juni, maar daarin zitten ook reeds de bedragen van juli tot december. Het ene deel compenseert dus het andere.

Wat de alternatieven betreft voor de storting aan de werkgevers zie ik niet direct een andere oplossing, tenzij het creëren van een nieuwe administratie die deze berekeningen en stortingen zal doen. De Fondsen sociale maribel zijn trouwens niet zomaar een doorgeefluik. Zij zamelen de gegevens in, doen de noodzakelijke berekeningen en controles, alvorens de middelen te verdelen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is