Mondelinge vraag aan minister De Block: Mondhygiënisten

Door Yoleen Van Camp op 8 november 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, we krijgen van de mondhygiënisten verontruste berichten. Zij volgen momenteel hun opleiding, maar er is nog geen KB inzake hun nomenclatuur uitgewerkt. Straks gaat deze beroepsgroep aan de slag, en is dat nu al volop aan het doen via stages.

  1. Hoe ver staat het met het uitwerken van het KB om de nomenclatuur voor de mondhygiënisten te regelen?
  2. Wat zijn de knelpunten waardoor dit vertraging oploopt en wanneer voorziet u een oplossing?

Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, er werd een koninklijk besluit genomen op 28 maart 2018. Daarin werden de handelingen die mondhygiënisten mogen stellen omschreven. Het is het omzetten van die handelingen in een regeling voor tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging die complex is.

De handelingen zijn beschreven. Daarvoor hebben we ons ook moeten haasten, omdat het KB noodzakelijk was om de stages te laten aanvatten. De opleiding was reeds gestart, er waren reeds studenten in het derde bachelorjaar, maar er was nog niet voorzien in stages voor die groep. Daardoor zouden zij in de eindsprint naar hun diplomering gesneuveld zijn.

In de tandheelkundige nomenclatuur, momenteel enkel toepasbaar voor artsen, stemmen bepaalde handelingen uit het voornoemd besluit slechts overeen met een deel van de verstrekkingen uit die nomenclatuur. Daar zit al een moeilijkheid. We worstelen altijd met de nomenclatuur, maar hier moeten wij er die zaken uithalen die zouden behoren tot de aparte verstrekking voor hygiënisten. Aangezien dat al deel uitmaakt van de tandheelkundige verstrekking, zou dat een dubbele financiering opleveren. Voor het gemeenschappelijk deel van de geneeskundige handeling, die natuurlijk bij de patiënt maar één keer zou worden uitgevoerd, zouden wij dan een dubbele financiering kennen.

Dat was één vertragingsmanoeuvre, indien ik dat zo mag stellen.

Daarnaast worden bepaalde handelingen in het besluit van 28 maart niet vergoed door de verzekering voor geneeskundige verzorging, waardoor voor dat soort verstrekkingen een bijkomend budget zou moeten worden vrijgemaakt.

Gezien de complexiteit van de situatie werd dat ook onderzocht door de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen en de Technische Tandheelkundige Raad van het RIZIV.

Nu is er een piste. Aangezien de eerste mondhygiënisten hun diploma in juni 2019 zullen behalen, hopen wij aan de hand van een project, gefinancierd via artikel 56 van de ZIV-wet, een mogelijkheid tot terugbetaling te scheppen, om vervolgens verder aan de nomenclatuur te sleutelen. Indien wij alleen de nomenclatuurpiste bewandelen, zullen wij er immers niet komen.

Nomenclatuur is ingewikkeld, wat ik vroeger ook vaak heb aangekaart. Het wordt er niet gemakkelijker op.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, wij hopen op een snelle oplossing voor dat beroep.

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, wij hebben gezorgd voor een oplossing, opdat die mensen hun stage zouden kunnen doen. Op die manier zullen wij nu ook doorwerken, om ervoor te zorgen dat zij aan het werk kunnen gaan. Wij hebben ze immers nodig. Wij hebben ze overal nodig.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat klopt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is