Mondelinge vraag aan minister De Block: Natulan

Door Yoleen Van Camp op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, dit is al mijn 6de vraag over Natulan en de terugbetaling ervan. Mijn eerste vraagt dateert van augustus 2016. Elke keer krijg ik te horen dat er vertraging is opgelopen in de procedure. Ondertussen zijn we 2,5 jaar verder. Dus hoop ik dat dit mijn laatste vraag wordt hierover en er eindelijk duidelijkheid komt voor de patiënten die hiermee behandeld worden, of ervoor in aanmerking komen.

  1. Is de terugbetalingsprocedure nu doorlopen en de terugbetaling een feit?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, Natulan is sedert 1 augustus 2017 in België vergoedbaar onder de specifieke voorwaarden van hoofdstuk IV bis van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat betekent dus dat er daartoe een apart aanvraagformulier moet worden gebruikt.

In dat hoofdstuk IV bis gaat het over geneesmiddelen waarvoor geen vergunning voor het in België in handel brengen bestaat en die dus door de apotheker uit het buitenland moeten worden ingevoerd. Er werd voorzien in 100% terugbetaling, conform de regels van terugbetaling voor geneesmiddelen van categorie A.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, geldt dat voor alle indicaties, inzonderheid een bepaald type van carcinoom? De terugbetaling van het geneesmiddel daarvoor zou niet zijn geregeld.

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw, over welk soort carcinoom gaat het? U mailt mij de gegevens best door, want de niet-terugbetaling kan ook te wijten zijn aan het feit dat de indicatie niet is geregistreerd. Dat is zoals bij het andere middel. Ik verwijs naar het principe van first registration.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is