Mondelinge vraag aan minister De Block: Regularisatiedossiers in 2019

Door Yoleen Van Camp op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Zou u mij de volgende cijfers kunnen geven voor het jaar 2019:

 1. Aanvragen regularisatie op basis van:
  • Artikel 9 bis Vw
  • Artikel 9 ter Vw
 2. Beslissingen regularisatie-aanvragen 9 bis:
  • Onontvankelijk
  • Ontvankelijk maar geweigerd ten gronde
  • Ontvankelijk en gegrond
 3. Beslissingen regularisatie-aanvragen 9 ter:
  • Onontvankelijk
  • Ontvankelijk maar geweigerd ten gronde
  • Ontvankelijk en gegrond

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is