Mondelinge vraag aan minister De Block: Slaapstudies thuis

Door Yoleen Van Camp op 13 september 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, enkele maanden geleden vroeg ik bij uw kabinet cijfers op over het aantal slaapstudies en de kosten. Opvallend is dat in heel wat landen, zoals Nederland, de USA, Duitsland en Zwitserland dergelijke slaapstudies al in de thuissituatie gevoerd worden. Raar vond ik dan ook uw reacties in de pers dat mijn voorstel om de haalbaarheid hiervan te bekijken in dit land, door u van tafel werd geveegd door te stellen dat dit praktisch niet haalbaar is. Ik citeer ter herinnering uw reactie in de pers: "De meting en observatie kan thuis niet even gesofisticeerd gebeuren. " "We gaan dus niet besparen ten koste van de kwaliteit en de gezondheid van de mensen."

Daarbij heb ik volgende vragen:

  1. Als de meting thuis niet "even gesofisticeerd" zou kunnen verlopen, hoe verklaart u dan dat het in heel wat landen, waaronder naburige, West-Europese landen die een goede kwaliteit van de gezondheidszorg hebben, wel gebeurt? 
  2. Er zijn studies die onderbouwen dat slaaponderzoeken ook thuis kunnen plaatsvinden, met eenzelfde kwaliteit. Soms is de kwaliteit ook hoger, omdat de situatie in de thuisomgeving beter het natuurlijke slaappatroon verzekert. Heeft u weet van deze studies? 
  3. Zijn er voor u studies waar u uw stellingen op bouwt om te beweren dat slaapstudies thuis technisch niet haalbaar zijn en van een lagere kwaliteit zouden zijn?
  4. Bent u van plan om uw oordeel over thuisslaapsstudies bij te stellen of blijft u erbij dat dit niet haalbaar is in de thuisomgeving? Waarom en kunt u dat standpunt onderbouwen en toelichten?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is