Mondelinge vraag aan minister De Block: Stage studenten geneeskunde

Door Yoleen Van Camp op 2 oktober 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, stage is een onderdeel van de studies geneeskunde. Toekomstige dokters en specialisten krijgen de kans om te proeven van hoe het hen zal vergaan eenmaal ze hun studies hebben afgerond en aan hun carrière in de medische wereld kunnen beginnen. Het is daarom uiteraard van groot belang dat deze studenten tijdens hun stage goede begeleiding en ondersteuning krijgen.

Ondanks de bestaande wetgeving ter zake, blijven er spijtig genoeg nog steeds verhalen opduiken over stagairs geneeskunde die veel meer ingezet worden dan nodig, met alle negatieve gevolgen van dien. Dit gaat dan over het aantal ingezette uren per week, te korte rustmomenten tussen stagedagen, enzovoort.

Vandaar mijn vragen aan u:

  1. Hoeveel overtredingen van de wetgeving ter zake werden vastgesteld? In hoeveel gevallen werden sancties uitgeschreven?
  2. Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar het statuut van artsen in opleiding?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is