Mondelinge vraag aan minister De Block: Supplementen zorgverstrekkingen

Door Yoleen Van Camp op 17 januari 2017, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, u houdt als minister niet bij hoeveel supplementen gedeconventioneerde zorgverleners/instellingen aanrekenen, in geen enkele lijn van de gezondheidszorg.

  1. Waarom niet en bent u van plan dit in de toekomst bij te houden?

Minister Maggie De Block: De reden voor de situatie die u schetst, is dat de ziekenfondsen slechts sporadisch op de hoogte worden gesteld van dergelijke supplementen. Wij zijn aangewezen op de informatie van de ziekenfondsen. De patiënten bezorgen immers hun betalingsbewijs naar de ziekenfondsen, die het bedrag op hun beurt terugbetalen. Zij zijn ook niet op de hoogte van het supplement. Zij vragen de informatie aan de patiënt. Die informatie krijgen ze ook. U ziet hierover vaak publicaties verschijnen.

De wet op de financiële transparantie voorziet in een kwijting voor de patiënt, indien de derde-betalersregeling van toepassing is in combinatie met de elektronische facturatie of indien er terugbetaalde samen met niet-terugbetaalde verstrekkingen worden aangerekend. Dan weet de patiënt wat er terugbetaald wordt, welk zijn persoonlijke aandeel is en hoeveel het supplement precies bedraagt. Dan weet de patiënt het wel, maar het ziekenfonds daarom nog niet, en wij al helemaal niet.

We zijn nu met verschillende sectoren, onder meer de artsen, besprekingen aan het voeren met het oog op de mededeling aan de ziekenfondsen van de supplementen op de facturen en getuigschriften van verstrekte hulp. Het gaat dus niet alleen om de artsen, maar ook om tandartsen en iedereen die een honorarium aanrekent. Ik hoef u niet te vertellen dat dat geen eenvoudige besprekingen zijn, maar we zijn ze aan het voeren.

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat doet me zeker plezier. Eenvoudig of niet, de overheid voorziet in een belangrijke compensatie voor geconventioneerde zorgverstrekkers. We hebben met hen ook verschillende overlegmomenten om daarop in te zetten. Dan vind ik het ook niet meer dan logisch dat we op zijn minst een zicht hebben op het aangerekende supplement door wie niet tot de conventie toetreedt.

Ik hoop dus dat die gesprekken goed vorderen, zodat hierover meer transparantie is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is