Mondelinge vraag aan minister De Block: Terugbetaling insulinenaaldjes

Door Yoleen Van Camp op 5 november 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, voor diabetespatiënten is er in dit land een redelijk uitgebouwd zorgcircuit, met onder andere het traject en de conventie waar verpleging, diabeteseducatoren, diëtisten, endocrinologen, podologen, huisartsen, ... goed samenwerken om de zorg voor mensen met diabetes te optimaliseren. De terugbetaling van heel wat materiaal wordt vergoed, behalve insulinenaaldjes.

  1. Waarom zijn die niet terugbetaald?
  2. Voelt u er iets voor om ze terug te betalen voor mensen die bijvoorbeeld jaarlijks op controle gaan? Uit cijfers die ik heb opgevraagd blijkt hier werk aan de winkel en vandaag zien we ook dat heel wat mensen wel op jaarlijkse controle gaan omdat ze hun materiaal dan meekrijgen, maar dat zou uitgebouwd kunnen worden door de terugbetaling van naaldjes te koppelen aan andere noodzakelijke controles, zoals bij de oogarts, tandarts, ...?

Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Camp, er is inderdaad niet voorzien in de terugbetaling voor naalden van insulinepennen.

Men zegt mij dat daarover nog niet is gesproken omdat dit een enorm budget zou vergen. In 2011 werd daarvoor een som toegekend, maar het toegekende bedrag was veel te laag om een tussenkomst in de terugbetaling voor de naalden te ontwikkelen, dus daar is niets mee gebeurd. Dat budget is wel gebruikt voor een pilootproject voor permanente glucosemonitoring.

Sommige aanvullende verzekeringen komen wel tussen in de kostprijs van naalden, en patiëntenverenigingen leveren ze aan een lagere prijs aan hun leden.

In het raam van de zorgtrajecten is momenteel niet voorzien tussen te komen in de kostprijs van pennaalden. Op dit ogenblik wordt ook niet overwogen om buiten de reeds bestaande verplichtingen en aanbevelingen nog meer verplichtingen op te leggen inzake de preventieve onderzoeken. Zo is nu al voorzien in de diabetes­zelf­regulatie­overeenkomst dat patiënten die worden opgevolgd in deze overeen­komst jaarlijks minimaal volgende preventieve onderzoeken moeten ondergaan: oogfundus door een oftalmoloog, nierfunctie, klinisch nazicht op de perifere neuropathie en klinisch voetonderzoek.

Het behoort tot de opdracht van de endocrino-diabetoloog en zijn team om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken voor conventiepatiënten ook effectief gebeuren. Zij mogen dat wel laten wegvallen voor patiënten bij wie het medisch niet meer zinvol wordt geacht. Dan spreken wij over palliatieve patiënten.

De adviserend artsen van de verzekerings­instellingen kunnen nagaan of deze onderzoeken effectief zijn gebeurd. Voor zorgtrajectpatiënten zijn deze onderzoeken niet verplicht, maar wel aanbevolen. Dat wordt ook opgevolgd in hun dossier, dat zij zelf kunnen inzien. Zij worden daarvan ook op de hoogte gebracht.

Het is ook de opdracht van de huisarts en de endocrino-diabetoloog om de patiënt te sensibiliseren voor het belang van deze onderzoeken.

Dat geldt ook voor diabetespatiënten die niet moeten worden behandeld met insuline of andere injecteerbare producten en vooral de door de huisarts opgevolgde mensen in het kader van het zogenoemde voortraject voor diabetes, dat we er ook hebben bijgenomen. De huisarts moet hen ook sensibiliseren voor de noodzakelijke onderzoeken.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt, mevrouw de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is