Mondelinge vraag aan minister De Block: Toegang van assistentiehonden tot de ziekenhuizen

Door Yoleen Van Camp op 5 november 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Volksgezondheid

Mevrouw de minister, er blijven ons meldingen van geweigerde assistentiehonden in de ziekenhuizen bereiken. Ik heb hier met uw kabinet al vaak over gecommuniceerd. We zaten samen met de vereniging die de belangen van mensen met een assistentiehond opneemt en de Hoge Gezondheidsraad, zoals u ook in het parlement beloofd had. Die vergadering heeft elke partij geapprecieerd en heeft ook veel verduidelijkt, met name dat de problemen zich situeren op niveau van het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die stelt dat de toegang voor assistentiehonden in de ziekenhuizen kan, als het ziekenhuis daar een protocol voor uitwerkt. 

In de praktijk zijn er ziekenhuizen die dit correct ter harte nemen en protocols hebben uitgewerkt. Jammer genoeg zijn er ook ziekenhuizen die zich verschuilen achter het advies van de HGR en geen protocol opmaken en dan stellen dat bij afwezigheid van protocol, zij geen toegang kunnen verlenen aan assistentiehonden.

Assistentiehonden zijn voor mensen die er gebruik van maken een onmisbaar hulpmiddel in zelfstandig- en zelfredzaamheid. Als sommige ziekenhuizen een protocol kunnen uitwerken, moeten anderen dat ook kunnen.

  1. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat alle ziekenhuizen een protocol uitwerken voor de toegang voor assistentiehonden? 
  2. Bent u mijn suggestie om een omzendbrief te zenden aan de ziekenhuizen, die het advies van de HGR verduidelijkt en waarin u oproept om een protocol uit te werken, met een best practice erbij, genegen? Waarom wel of niet?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, zoals u aangeeft, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Hoge Gezondheidsraad en de organisatie die de belangen verdedigt van mensen met een assistentiehond. Bij dat overleg was u, net als mijn beleidscel, aanwezig.

De vertegenwoordigers van mensen met een assistentiehond kloegen aan dat ziekenhuisdirecties zich verschuilen achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat zij interpreteren als een strikt verbod op de aanwezigheid van honden in heel het ziekenhuis. De Hoge Gezondheidsraad heeft daarop aangeboden om zijn advies te verduidelijken.

Wij hebben naar een stand van zaken gevraagd. De Hoge Gezondheidsraad heeft het advies inderdaad verduidelijkt en geüpdatet. Dat document is op de website van de Hoge Gezondheidsraad geplaatst, waar u het kunt terugvinden onder advies geleidehonden, update 2018. In dat geüpdatete advies legt de Hoge Gezondheidsraad er de nadruk op dat elke ziekenhuisdirectie in overleg met het Comité voor Ziekenhuishygiëne in een gevalideerde schriftelijke procedure kan voorzien voor de toegang van geleidehonden tot zorginstellingen onder bepaalde voorwaarden en de Hoge Gezondheidsraad raadt de directies ook aan om dat te doen. Het addendum bevat ten slotte ook links naar een aantal tools die kunnen helpen om een dergelijke procedure op te starten. De ziekenhuisdirecties hebben met die tools dus alles in handen om zich voor te bereiden en zij kunnen zich niet langer verschuilen achter het vorig advies van de Hoge Gezondheidsraad, aangezien dat werd aangepast.

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, dat is mooi, dan hoop ik dat er ons na het geüpdatete advies geen meldingen meer bereiken over geweigerde assistentiehonden. Mocht er toch nog een knelpunt zijn, dan kan een rondzendbrief nuttig zijn om de ziekenhuizen te herinneren aan hun plicht ter zake, aangezien het toelaten van assistentiehonden in ziekenhuizen een mensenrecht is. Indien nodig, dan zullen wij daarop zeker terugkomen om de belangen van die groep te verdedigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is