Mondelinge vraag aan minister De Block: Uitrol masterplan gesloten centra

Door Yoleen Van Camp op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In 2017 werd het masterplan voor de gesloten centra aangekondigd. Dit had vooral als doel om naar extra capaciteit te gaan. Zo werd in het plan onder andere de oprichting van een nieuw, gesloten centrum in Holsbeek opgenomen en de creatie van een cellulair containercomplex met mono- en duocellen in Zandvliet.

Tijdens onze bezoeken aan een aantal gesloten centra, en dan vooral in Brugge, merkte ik dat de gebouwen zwaar verouderd waren. Dat gaf de directie daar ook toe en volgens hen zijn er ook al plannen voor een nieuw centrum in West-Vlaanderen, waardoor het centrum van Brugge zou kunnen stoppen.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Hoe ver staat het met de uitrol van het masterplan uit 2017? Welke zaken zijn gerealiseerd en welke zijn nog in uitvoering of moeten nog aangevat worden?
  2. Welke levensduur voorziet u voor de huidige, gesloten centra?
  3. Wat is de capaciteit van de huidige centra en wat is de capaciteit waar u naar streeft?
  4. Is er al zicht op welke gesloten centra allemaal zullen sluiten op lange en middellange termijn? Wat zal er met de gebouwen van die centra gebeuren?
  5. Is er al een locatie afgeklopt voor het nieuwe, gesloten centrum in West-Vlaanderen?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is