Mondelinge vraag aan minister De Block: Verbod verkoop tabak minderjarigen

Door Yoleen Van Camp op 13 november 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, sinds 1 november is het in ons land verboden om tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen. De leeftijdslimiet is opgetrokken van 16 naar 18 jaar, zoals in alle andere Europese landen. Het gaat om sigaretten en roltabak, en ook om e-sigaretten.

Maar volgens een aantal krantenartikels uit die periode houden de verkopers duidelijk geen rekening met de verhoogde leeftijdsgrens. Uit een test van het Nieuwsblad bleek dat in 12 van de 14 winkels - van benzinestations en cafés tot supermarkten – minderjarigen zonder problemen tabak konden kopen.

Mijn vragen aan u zijn:

  1. Zijn er voldoende overlegmomenten geweest met vertegenwoordigers van winkeliers en zelfstandigen over de implementering van deze maatregel?
  2. Welke begeleidende maatregelen heeft u genomen om de overgang voor de winkeliers vlot te laten verlopen?
  3. Zijn alle winkels door de FOD Volksgezondheid tijdig aangeschreven over deze maatregel? Indien zo, wanneer en hoe vaak?
  4. Hoe gaat u er voor zorgen dat meer winkels zich aan deze nieuwe richtlijn gaan houden?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is