Mondelinge vraag aan minister De Block: Verificatiedocument apothekers in het Nederlands

Door Yoleen Van Camp op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, apothekers dienen bij de "Belgian Medicines Verification Organisation" een "End User Access Request Form" in te dienen. Zoals u misschien weet is dit document in het Engels opgesteld, enkel in het Engels.

  1. Waarom is dat zo voor onze Vlaamse apotheken en is er geen Nederlandstalige versie beschikbaar die door apothekers ook in het Nederlands ingevuld kan worden?

Minister Maggie De Block: De Belgian Medicins Verification Organisation werd door de betrokken beroepsverenigingen opgericht en is dus een privaat initiatief. Het is dus geen dienst van ons. Dit is gebeurd in het kader van de Europese richtlijn en verordening inzake namaak­geneesmiddelen. Deze wetgeving legt een aantal verplichtingen op om namaakgeneesmiddelen te bestrijden. Ze legt de uitvoering ervan in handen van de sector, het zogenaamde stakeholder­model, waarbij de overheid enkel instaat voor de supervisie op deze uitvoering. Het wordt aan de stakeholders zelf gedelegeerd om dat te doen. Of de stakeholders dan al dan niet de bepalingen van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken dienen te volgen, is een vraag die moet worden gericht aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, die hiervoor bevoegd is. Los daarvan nodig ik de BMVO uit om haar communicatie in het Nederlands en het Frans te voeren, om verkeerd invullen van de formulieren te vermijden.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): We zullen dat blijven opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is