Mondelinge vraag aan minister De Block: verzoek tot dwangsommen op basis van nieuwe opvangprocedures

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uw beslissing om aan bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer te bieden, heeft “geen wettelijke basis”. Dat zei althans Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik citeer hen: “Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. Het is in strijd met het recht op opvang en is er geen wettelijke basis voor. Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, mag enkel in de wettelijk omschreven gevallen de opvang beperken. Voor de groepen die minister De Block nu wil uitsluiten is er geen wettelijke basis.”

Over of iets al dan niet wettelijk is, kan veel gediscussieerd worden, maar “the proof of the pudding is in the eating”. Onze fractie vindt in elk geval dat initiatieven om effectief iets te doen aan de te hoge instroom en te lage uitstroom van asielzoekers toe te juichen. Daarom hebben mijn collega's Francken en Darya de wettelijke basis hiervoor ook geregeld via een wetsvoorstel om u hierin te steunen, zonder claims. Wel vragen wij ons af of er intussen al claims zijn gekomen

Vandaar mijn vragen:

  1. Past u de verstrengde opvangcriteria, die u op 7 januari heeft aangekondigd, al reeds toe?
    • Indien zo, volgens cijfers van de DVZ op de hoorzitting ging het op 3000 aanvragen (oktober 2019) over 446 meervoudige, 1000 bewezen secundair binnen Europa, 205 al elders bescherming in EU en 800 Dublingevallen - een groot potentieel dus. Hoeveel daarvan heeft u effectief uit de opvang gehaald/gehouden en sinds wanneer?
    • Indien niet, wanneer plant u daar dan mee te starten?
  2. Indien de door uw voorgestelde, verstrengde opvangcriteria al reeds in uitvoering zijn, zijn er dan al verzoeken tot dwangsommen of andere opgelegde maatregelen, bijvoorbeeld toch opvang waar u dit eigenlijk wilde uitsluiten, ingediend door asielzoekers die, op basis van uw nieuwe criteria, de opvang geweigerd werden en die het daar dus niet eens mee zijn?
    • Indien zo, betaalt u op deze moment al dwangsommen uit en/of voert u al opgelegde maatregelen uit?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is