Mondelinge vraag aan minister De Block: visum voor afgestudeerde hbo5-verpleegkundigen

Door Yoleen Van Camp op 14 juli 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, zoals u weet, voldoet de Vlaamse hbo5-opleiding verpleegkunde niet aan de voorwaarde vermeldt in artikel 45, eerste paragraaf, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG-wet) die vraagt dat “de opleiding van verpleegkundige bestaat uit ten minste 4600 uur theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij de duur van het theoretisch onderwijs ten minste een derde en de duur van het klinisch onderwijs ten minste de helft van de minimumduur van de opleiding bedraagt.” De Vlaamse regering is geen voorstander van het verlengen van de stageduur van de hbo5-opleiding verpleegkunde, vermits de lange opleidingsduur van 3 jaar vandaag, dan verlengd zou moeten worden met een extra jaar. En dat terwijl de gemiddelde hbo5-opleiding maar 1 tot 2 jaar duurt. Een nog langere opleiding brengt de aantrekkelijk van de opleiding verpleegkunde in het gedrag en vermindert zo de instroom van het aantal nieuwe verpleegkundigen in de toekomst. Dit zal op termijn een zware druk leggen op de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Paragraaf 1/1 van artikel 45 van de WUG-wet stelt echter dat “iedereen die een opleiding tot verpleegkundige heeft beëindigd of aangevat voor 18 januari 2016” het verpleegkundig beroep mag uitoefenen. Voorts staat er nog dat “iedereen die een opleiding tot verpleegkundige aanvat in het tweede semester van het schooljaar of academiejaar 2015-2016 […] hiermee [wordt] gelijkgesteld.”

Deze zomer zouden de eerste studenten moeten afstuderen die vanaf het academiejaar 2016-2017 de opleiding verpleegkunde hebben aangevat.

  1. Kan u garanderen dat de afgestudeerde hbo5-verpleegkundigen in 2019, die hun opleiding na het academiejaar 2015-2016 hebben aangevat, ook een visum zullen ontvangen om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen?
  2. In de vorige legislatuur heeft u in uw antwoord op mondelinge vraag nr. 17581 van de heer Egbert Lachaert verduidelijkt dat de Europese Commissie toestaat dat lidstaten een afzonderlijke beroeptitel creëren voor verpleegkundigen waarvan de opleiding niet aan de Europese stagevoorwaarden voldoet. Zou u bereid zijn om een afzonderlijke beroepstitel te voorzien voor hbo5-verpleegkundigen om de aantrekkelijkheid van de hbo5-opleiding te behouden en te verzekeren dat alle afgestudeerde hbo5-verpleegkundigen het beroep kunnen uitoefenen?  

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is