Mondelinge vraag aan minister De Croo: Studie Nationale Bank kosten asielzoekers

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In oktober 2019, in februari 2020 en ten slotte ook begin juni 2020 vroeg ik u naar de stand van zaken van de studie van de NBB over de kosten van migratie. In uw laatste antwoord zei u dat het opleveren van de studieresultaten omwille van corona misschien een beetje vertraging zou oplopen, maar niet veel. De bedoeling is/was nog steeds om het deze zomer rond te hebben. Het is ondertussen zomer, vandaar mijn vraag:

  1. Is er al zicht op een exacte datum van oplevering?

Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, de resultaten van de studie over de economische impact van migratie in België zullen worden voorgesteld aan de regentenraad van de Nationale Bank van België op een nog nader te bepalen datum in september of oktober van dit jaar. Vervolgens zullen ze worden gepubliceerd in het economisch tijdschrift van de Nationale Bank.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, heb ik het goed begrepen, sprak u over een uitstel naar september?

 

De voorzitter: De minister zei effectief dat de studie wordt voorgesteld aan de regentenraad in september of oktober.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is jammer. Er was steeds gesproken over voor de zomer. Wat kosten asielzoekers dit land, dat zijn gegevens waarop onze bevolking recht heeft en echt op zit te wachten. Het is jammer dat u nu spreekt van september, terwijl u altijd had verkondigd dat de vooropgestelde timing van de zomer zou worden gehaald. Wees er maar zeker dat ik hier in september opnieuw zal staan met mijn vraag; ik blijf de kwestie volgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is