Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Verbod op kangoeroevlees

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Kangoeroe's zijn geen landbouwdieren. Om hun vlees te kunnen vermarkten, worden ze daarom in Australië op een bijzonder wrede manier bejaagd in het wild, met alle gevolgen van dien. Verschillende supermarktketens, zoals Delhaize, Aldi, Lidl en Carrefour, Colruyt om het vlees uit de rekken te halen. 

Op ingevoerd (landbouw)vlees gelden normen, ook aan onze veekwekers en slachterijen worden normen opgelegd en is er enige controle. Bij kangoeroevlees is dat niet zo. De populatie heeft het bovendien ook moeilijk.

  1. Daarom wilde ik u vragen of u een invoerverbod zou overwegen?
  2. Of heeft u andere maatregelen voor ogen om een einde te maken aan de wrede jacht op de gekende buideldieren?

Minister Denis Ducarme: Net zoals de gehele fauna in Australië zijn ook de kangoeroes het slachtoffer geworden van de vreselijke bos­branden die dat land hebben geteisterd.

In overleg met de Orde der Dierenartsen heb ik onlangs de diensten van België aangeboden om Australië op dit vlak te helpen. Ik wil onderstrepen dat de meerderheid van de Belgische supermarkt­ketens heeft beslist om geen kangoeroevlees meer te importeren. Dat is belangrijk.

De regels en de voorwaarden voor de invoer van kangoeroevlees zijn gebaseerd op de Europese regelingeving, waarbij kangoeroes als vrij wild worden beschouwd.

De Europese Commissie bepaalt de invoervoorwaarden en werkt het model van het gezondheidscertificaat voor vlees en wild uit. De Australische bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de zendingen voldoen aan de invoervoorwaarden en de hygiënevoorschriften. De officiële Australische dierenartsen ondertekenen de uitvoercertificaten die de gezondheid van de naar de EU verzonden producten garanderen.

In België voeren de inspecteurs van het Agentschap hun controleopdrachten uit om de bescherming van de gezondheid van de consument te waarborgen. Het is dus niet juist om te zeggen dat ingevoerd kangoeroevlees vrijwel niet aan controles wordt onderworpen. Ik hoor dat ook in de media. Bovendien werden in 2019 enkele analyses uitgevoerd op wild afkomstig uit Australië en deze waren conform.

Het Agentschap is niet bevoegd om toe te zien op de naleving van de regels met betrekking tot het welzijn tijdens de jacht en heef niet het gezag om de invoer van kangoeroevlees uit Australië in de EU eenzijdig te blokkeren. Dat is een bevoegdheid van de Europese Commissie.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor het duidelijke antwoord. U zegt dat de invoerregels door Europa worden opgelegd maar ik meen dat wij op nationaal vlak zelf ook een invoerverbod kunnen opleggen. Dat is in andere gevallen ook al gebeurd. Ik zie echter dat u dat ontkent en ik zal het nog eens nagaan.

Als dat niet het geval is, dan is het uiteraard goed dat de supermarktketens het al hebben opgelegd. Zij hebben immers het vlees uit de rekken gehaald, wat de facto betekent dat de invoer aan banden wordt gelegd. We kunnen dat pad verder bewandelen.

Als de invoerregels op Europees niveau worden geregeld en u daar niet omheen kan, dan zou u daar als bevoegd minister kunnen pleiten voor strengere controles. U zou ook kunnen nagaan of er daar geen draagvlak kan worden gevonden voor een invoerverbod, zeker nu de populatie het moeilijk heeft door de bosbranden. Ik meen dat de heer Reynders vroeger op ons verzoek al eens een brief heeft verstuurd om de wreedheden aan te klagen op het Yulin Dog Festival, waar honden worden geslacht voor consumptie. Misschien kunt u ook zoiets doen.

Op Europees niveau kunt u werken aan een draagvlak voor een invoerverbod of aan maatregelen om beter toe te zien op het welzijn. Dan kan er misschien minstens een opschorting komen voor de periode van de bosbranden. Verder zou u ook een brief kunnen sturen om aan te geven dat onze maatschappij deze wrede jacht niet goedkeurt en om maatregelen te vragen.

 

Minister Denis Ducarme: Ik ben geen minister van Buitenlandse Zaken en ik heb ook geen commerciële bevoegdheid. Ik ben als minister bevoegd voor het FAVV dat de controles in de vleessector uitvoert. Ik heb geen andere bevoegdheid. Ik meen dat u de minister van Buitenlandse Zaken of een andere minister moet aanspreken voor uw voorstel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is