Mondelinge vraag aan minister Ducarme: (Verre) veetransporten

Door Yoleen Van Camp op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Meneer de minister, zowel de Vlaamse, Waalse als de Brusselse minister voor dierenwelzijn hebben zich duidelijk uitgesproken voor een verbod op verre veetransporten en het beperken van alle transporten van levende dieren tot maximaal 8 uur. Onze Vlaamse minister Ben Weyts is zelfs samen met Eurogroup for Animals en GAIA naar de Europese Commissie geweest om 1 miljoen Europese handtekeningen te overhandigen. En er is ook een brief geschreven vanuit de drie ministers aan de Commissie. Enkele andere lidstaten namen hetzelfde initiatief. 

Jammer genoeg worden blijkbaar vanuit het federale niveau, meer bepaald door u, nog steeds vergunningen gegeven voor lange afstanden naar Turkije. Dat is toch onbegrijpelijk en niet echt consequent. Ik word hierop dan ook terecht aangesproken. Mensen begrijpen niet dat België bij monde van haar drie regionale ministers een zeer duidelijk standpunt inneemt tegen verre veetransporten en van de andere kant het federale niveau gewoon laat begaan. 

Uit cijfers waar ik de hand op heb kunnen leggen maak ik op dat het aantal vergunningen dat u aflevert, stijgt. Daarom volgende vragen

  1. Waarom blijft u vergunningen afleveren voor lange veetransporten naar onder andere Turkije?
  2. Bent u er zich van bewust dat er veel dierenleed gepaard gaat met dergelijke lange afstand transporten?
    • Zo ja, waarom blijft u dan dergelijke vergunningen afleveren?
  3. Kunt u de cijfers bevestigen: stijgt het aantal vergunningen dat u aflevert jaar na jaar? Is het mogelijk om de cijfers aan te geven? 

Minister Denis Ducarme: Mevrouw Van Camp, ik word nogmaals geïnterpelleerd over een kwestie die geen federale bevoegdheid meer is, maar wel een bevoegdheid van de Gewesten. Ik veronderstelde dat u dat wel wist.

De medewerkers van de federale overheid zijn samen met de dierenartsen met opdracht bevoegd voor het nazicht, de controle en de certificering van het luik diergezondheid. In het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gewesten en op hun vraag werd bij deze gelegenheid in illo tempore overeengekomen dat de vervoersomstandigheden tijdens het laden zouden worden nagekeken door diezelfde medewerkers, dit in navolging van de instructies van de richtlijnen van de gewestelijke autoriteiten. Dat geldt evengoed voor het Vlaamse Gewest als voor de andere Gewesten.

Tot heden hebben de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor deze materie geen enkele instructie gegeven aan de betrokken medewerkers, waaruit blijkt dat de wil bestaat of, a fortiori, dat de beslissing werd genomen om deze transporten niet langer toe te laten. Ik nodig u dan ook uit om u beter te informeren bij minister Ben Weyts. Enkel het Waalse Gewest heeft in 2018 een omzendbrief gepubliceerd waarin wordt beschreven dat de voorwaarden voor het afleveren van certificaten aan Turkije werden verstrengd.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): U stelt dus dat de vergunningen worden afgeleverd door de deelstaatministers?

 

Denis Ducarme, ministre: Vous m'interrogez et vous me chargez. Vous devriez sans doute en être ravie: la responsabilité revient à la Région flamande. Adressez-vous au bon ministre, s'il vous plaît! Vous devriez tout de même connaître les résultats de la sixième réforme de l'État! 

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Maar wie levert de vergunningen af?

 

La présidente: Monsieur le ministre, vous renvoyez au ministre régional. Madame Van Camp, vous n'êtes peut-être pas d'accord mais vous pouvez vérifier, évidemment.

 

Denis Ducarme, ministre: Pour être précis, s'il n'y a pas de directive prise au niveau régional, je ne peux donc pas prolonger une directive qui n'existe pas. Si à la N-VA, vous souhaitez qu'un ministre de votre parti au niveau flamand prenne des directives, vous savez à quelle porte il faut frapper, madame Van Camp. Moi, je n'en reçois pas!

 

La présidente: Le dernier mot revient au Parlement.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): U zegt dat u wel degelijk de vergunningen aflevert. Maar u antwoordt niet op mijn vraag waarom u die nog aflevert. Dat is uiteindelijk uw bevoegdheid, en een beslissing die u zelf kunt nemen.

Bovendien heb ik cijfers gevraagd inzake het aantal vergunningen die worden afgeleverd, en of daar een stijging is, zoals ik gezien heb. Daar heb ik ook geen antwoord op gekregen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is