Mondelinge vraag aan minister Gilkinet: Alternatieven Turnhout-Binche

Door Yoleen Van Camp op 8 februari 2021, over deze onderwerpen: NMBS

Een aantal maanden geleden heb ik u al een aantal vragen gesteld over de lijn Turnhout-Binche. Ik hoef u de hele historie van deze lijn niet opnieuw te schetsen, maar het komt er op neer dat NMBS heeft aangegeven dat zij bij het volgende vervoersplan, in 2023, een oplossing wil voor deze lijn. De studies daarvoor zouden reeds zijn opgestart.

Mijn vragen aan u:

  1. Welke alternatieven/oplossingen liggen er voor deze lijn concreet op tafel?
  2. Wat is de timing van deze studies? Wanneer gaan we de gekozen oplossing mogen weten?
  3. Is het mogelijk om vanuit de NMBS voldoende terugkoppeling te voorzien hierover naar de stakeholders van het Kempens spoorplatform, zodat we de gekozen oplossing niet pas moeten vernemen op de roadshow binnen 2 jaar, wanneer deze al definitief is en niet meer gewijzigd kan worden?

 

Minister Georges Gilkinet: Mevrouw Van Camp, mevrouw Verhaert, de NMBS deelt mij mede dat voor de splitsing van IC11 in Brussel meerdere pistes op tafel liggen, namelijk een splitsing van IC11 in Brussel of het koppelen van het traject Turnhout-Brussel met een andere verbinding.

Om een van die opties mogelijk te maken, moeten meerdere treinverbindingen die in Brussel rijden, worden aangepast. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbare infrastructuur en mag een aanpassing van IC11 de robuustheid van het spoorwegnet niet verder onder druk zetten.

Ten slotte, de mogelijkheden om het rijpad van IC11 aan te passen, zijn beperkt wegens de talrijke enkelsporige baanvakken, de vele kruisingen met andere treinen en de werken aan het station van Mechelen.

Om die redenen kan de splitsing van IC11 enkel gebeuren in het kader van een structurele herziening van het treinaanbod in en rond Brussel. Momenteel worden door de NMBS verschillende scenario's verkend over de manier waarop het treinaanbod kan worden aangepast.

Wegens de complexiteit van de problematiek kan een finale oplossing pas worden verwacht in 2023 bij de invoering van het volgende vervoersplan.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt voor uw antwoord, mijnheer de minister, ik ben blij met uw bevestiging dat de oplossingen onderzocht worden en dat zij er uiterlijk in 2023 bij de bijsturing van het volgende vervoerplan ook komen.

Ik wil daarbij zeker nog opmerken dat wij een beetje wantrouwig zijn en met de Kempische collega's de vraag aan u zullen blijven stellen. Kijk dus niet raar op als wij hier binnenkort opnieuw staan met de vraag. Wij stellen die al sinds 2014. Dat is dus al zes jaar. Intussen zitten wij met een van de slechts werkende verbindingen van het hele land wat de stiptheid betreft.

Misschien kent u die verbinding? Ondanks beloftes is zij niet verbeterd in al die jaren. Ik heb de stiptheid systematisch in kaart gebracht. Ik kan de percentages hier noemen. Los van de afgeschafte treinen gaat het om percentages van 70 %, 60 %, 60 %, 60,80 %, de P-trein zelfs 37 %.

Vanuit de Kempen hebben wij geen opties, met de verzadigde E313 en E34-verbindingen, dan om de trein te nemen op dat traject. Het is een regio met 500.000 inwoners. Wij dringen echt aan op een oplossing.

Ik ben blij dat u het zegt, maar dat zal mij er niet van weerhouden in de toekomst de vordering van de concrete studies en pistes te vragen, zodat wij in 2023 niet hoeven te horen dat het studiewerk nog moet beginnen, want dat is vorige keer bij de aanpassing van het vervoerplan gebeurd.

Wij zullen de kwestie blijven opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is