Mondelinge vraag aan minister Gilkinet: Europees relancegeld voor Kempense spoorprojecten?

Door Yoleen Van Camp op 8 februari 2021, over deze onderwerpen: NMBS

Op vrijdag 29 januari is de federale regering het eens geraakt over een lijst met projecten die ze wil laten financieren door het Europese relancefonds. Een deel daarvan zal, dixit premier De Croo, ingezet worden voor “de modernisering van het spoor”. Ik had graag geweten wat dit concreet zal betekenen voor de Kempense spoordossiers. Zoals u weet hinken wij in de Kempen, nochtans een belangrijke regio met 500.000 inwoners, zwaar achterop qua investeringen in de spoorinfrastructuur.

Mijn vragen aan u:

  1. Zullen er, dankzij het budget uit het Europese relancefonds, extra projecten van NMBS en/of Infrabel in de Kempen gefinancierd en gerealiseerd kunnen worden? Indien zo, dewelke?
  2. Heeft dit extra budget invloed op de bestaande projecten/vragen die er zijn vanuit de Kempen? Kunnen sommige dossiers in een stroomversnelling komen hierdoor? Ik denk aan de ontdubbeling van het spoor tussen Herentals en Turnhout, de ondertunneling van de spooroverwegen in Herentals en de renovatie van het station van Herentals?

 

Minister Georges Gilkinet: Mijnheer de voorzitter, dames en heren, eind januari bereikte de federale regering een eerste akkoord over het Europese plan voor herstel en weerbaarheid, met sterke ambitie voor het klimaat. Ik ben verheugd dat meer dan 50 % van de Belgische projecten die bij de Europese Unie zullen worden ingediend, deel uitmaken van de greendealdynamiek.

Van de federale enveloppe van 1,25 miljard euro heeft de Belgische regering gevraagd 365 miljoen euro uit te trekken voor de modernisering van het spoor. Het laatste voorstel van de federale regering omvat acht fiches, verdeeld over drie categorieën voor dit totaalbedrag van 365 miljoen euro. Deze projecten werden geselecteerd op basis van de twee door Europa opgelegde criteria, digitaal en klimaat, en de prioriteiten van het regeerakkoord. De fiches omvatten de investering van het plan Boost 21 en zijn in overeenstemming met dit plan.

Deze 365 miljoen euro wordt als volgt verdeeld.

De eerste categorie betreft investeringen in spoorweginfrastructuur, voor 275 miljoen euro. De havens van ons land vallen onder deze categorie. Dit was een sterke vraag van de sector en is volledig in overeenstemming met de ambitie van het regeerakkoord om het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen. De modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg is ook een belangrijk onderdeel van deze categorie, net als de verbetering van de doorstroming van het treinverkeer in Brussel.

De tweede categorie betreft openbaar vervoer, voor 75 miljoen euro.

De derde categorie betreft smart mobility, voor 15 miljoen euro, met name voor de digitalisering van tickets.

Zoals u weet heeft deze regering een reeks projecten ingediend ter waarde van 1,6 miljard euro, of 130 % van het totaal door Europa toegekende bedrag. De totale federale lijst van projecten zal derhalve worden herzien. Sommige ervan zullen niet worden weerhouden. Niettemin zal ik, gezien het belang van herinvesteringen voor het spoor, er bij mijn regeringscollega's voor pleiten deze projecten in de definitieve enveloppe voor Europa te houden.

Over de concrete projecten die dankzij deze enveloppe zullen worden uitgevoerd, zal ik pas mededeling kunnen doen wanneer de definitieve keuze door de Europese Commissie bekend zal zijn.

Het spoor is immers een oplossing voor de toekomst van België en Europa. Telkens weer ben ik vastbesloten om er de ruggengraat van de mobiliteit in België van te maken. Dit is nog maar het begin. Laten we blijven investeren in de trein.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is