Mondelinge vraag aan minister Gilkinet: Hitte op treinen in de Kempen

Door Yoleen Van Camp op 15 oktober 2020, over deze onderwerpen: NMBS

In de krant lees ik dat NMBS een berisping heeft gekregen omdat haar personeel in de zomer onvoldoende beschermd wordt in vaak oververhitte treinen zonder airco. Volledig terecht, en deze slechte omstandigheden zijn ook van toepassing op de reizigers.

NMBS reageert op de berisping door te stellen dat treinbegeleiders in 70% van hun tijd op een trein met airco kunnen werken. Dat zijn dan in elk geval toch geen treinbegeleiders op lijnen vanuit en naar de Kempen, want 90% van de treinen die daar rijden hebben geen airco.

Ik heb deze vraag ook al eens gesteld aan uw voorganger, maar de hitte in de (gerenoveerde) varkensneuzen en de M4’s is bij temperaturen boven de 30 graden echt niet te harden en maken het extreem onaangenaam, zowel voor de Kempense pendelaars als voor het treinpersoneel. Als u weet dat quasi 90% van het rollend materieel in de Kempen uit deze 2 types bestaat, dan weet u hoe de omstandigheden in de zomer daar zijn.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Ik begrijp dat volwaardige airco installeren in verouderde treinstellen die binnen een paar jaar verdwijnen (zoals de M4’s), uiteraard geen optie is, maar zijn er geen tijdelijke oplossingen mogelijk, zodat het deze zomer toch iets aangenamer sporen zal zijn voor de Kempenaars? Indien zo, welke tijdelijke oplossingen?
  2. Waarom werd er bij de renovatie van de “varkensneuzen” voor gekozen om geen airco te installeren? Ik heb toen al laten weten dat dit geen goed idee was, maar het antwoord luidde toen dat het nieuwe verluchtingssysteem al veel zou oplossen. Kan u erkennen dat dit geen oplossing blijkt te zijn?
  3. Welke andere oplossingen zal NMBS voorzien om bij hitte het de reizigers van en naar de Kempen zo aangenaam mogelijk te maken?
  4. Voert de NMBS temperatuurmetingen uit in hun treinstellen?
  5. Neemt u als minister zelf regelmatig een trein zonder airco bij temperaturen van meer dan 30 graden?
  6. Wanneer zullen de gerenoveerde varkensneuzen van het Kempens spoorwegennet gehaald worden?

Minister Georges Gilkinet: De NMBS informeert mij dat in normale omstandigheden er voor 66 % van de treinreizigers tijdens de week een trein met airco ter beschikking is. In juli 2019 kregen wij te maken met hoge temperaturen, die leidden tot een sterke toename van het aantal incidenten met de infrastructuur en het materieel, met soms grote storingen en ongemak voor de klanten en het NMBS-personeel tot gevolg.

Wanneer het meer dan 30°graden wordt en die temperatuur aanhoudt, kan het inderdaad onaangenaam warm worden in een rijtuig zonder airco, net als in elke ruimte zonder airco trouwens.

De beslissing om de maatregelen van het hitteplan te activeren, moet uiterlijk twee dagen voor de uitvoering ervan worden genomen om een goede communicatie aan de reizigers mogelijk te maken en om het vervoersplan in het systeem van Infrabel aan te passen.

Het hitteplan houdt in dat preventief beslist wordt een aantal treinen niet te laten rijden en dat klanten verzocht worden niet in een oververhitte trein te stappen, als er een alternatief met airco is. Daarnaast moet in de mate van het mogelijke een deel van het materieel anders worden ingezet, zodat een groter aantal reizigers een trein met airco kan nemen.

Voor de zomer worden de airco-installaties extra getest. Concreet betekent het dat de werking van alle installaties die uitgerust zijn met airco, aan een controle worden onderworpen en dat er bijzondere onderhoudsinterventies worden uitgevoerd.

De NMBS is zich dus terdege bewust van de problemen die hittegolven veroorzaken voor het personeel bij de uitvoering van de taken. De uitrusting en de werkorganisatie van het rijdend personeel bij hittegolven moeten in het bedrijfscomité voor preventie en bescherming op het werk van de NMBS worden behandeld. Het klopt dat de NMBS aan een inspectie onderworpen is inzake de referentiewaarden van de welzijnscodex in dat verband. De NMBS zal hierop reageren via de gebruikelijke kanalen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is